روز جهانی زبان مادری، از ستم مضاعف تا برخورد امنیتی با این مسئله در کردستان + آمار

گزارشی از جزئیات قتل خشونت‌بار یک زن در ارومیه با انگیزه "ناموسی"

موج بازداشت و احضار شهروندان در کردستان به ١٠٧ تن رسید

موج بازداشت و احضار شهروندان در کردستان به ٩١ تن رسید

موج بازداشت و احضار شهروندان در کردستان به ٧٩ تن رسید

گزارشی از جزئیات قتل فرشته دهقان در سردشت

موج بازداشت و احضار دی‌ماه کردستان به ٣٤ تن رسید

اعدام ٣٥ زندانی عقیدتی کُرد طی ٩ سال اخیر میلادی

اعدام ٢٢ زندانی سیاسی کُرد طی ٩ سال اخیر میلادی در کردستان

٤٥٤٩ اعدام در ایران و مشخصاً ٥٢١ اعدام در کردستان طی ٩ سال میلادی

کشته و زخمی‌شدن ١٣٨٢ کولبر از سال ٢٠١٢ تا ٢٠٢٠

زخمی شدن یک کولبر کُرد در پی سقوط از ارتفاع در مرز "دزلی"

اعدام ٢٩ شهروند کُرد طی ٩ ماه سال ١٣٩٩

٣٧٣ مورد بازداشت در کردستان طی ٩ ماه سال ١٣٩٩

کشته و زخمی ‌شدن ١٨٨ کولبر طی ٩ ماە سال ١٣٩٩

روز جهانی حقوق بشر و ٨٨٨ مورد از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران

بعد از ٨ سال دختران شین‌آبادی، همچنان می‌سوزند

٢٥ نوامبر؛ ٧ مورد زن‌کشی و ٦٨ مورد خودکشی زنان در کردستان ایران

٢٥ نوامبر، حکومت اسلامی ایران و ٧٨ مورد نقض حقوق زنان در کردستان ایران+ آمار

کشته و زخمی شدن ١٨ کولبر در آبان‌ماه ١٣٩٩

اولین سالگرد آبان خونین ٩٨ و آنچه در کردستان گذشت و می‌گذرد + آمار

بازداشت ٣٢ شهروند کُرد طی مهرماه ٩٩ در کردستان ایران

کشته و زخمی شدن ١٢ کولبر طی مهرماه ١٣٩٩

اعدام ١١١ شهروند زن در دولت روحانی

در کمتر از ٩ سال، ٤٤٩٤ اعدام در ایران

٢٥٢ مورد بازداشت در ٦ ماه نخست سال ٩٩ در کردستان ایران

بیش از ٢٥٠ سال زندان تا اعدام و شلاق برای ٦٧ شهروند کُرد طی ٦ ماه نخست سال ٩٩

کشته و زخمی‌شدن ١٤٣ کولبر طی شش ماه نخست سال ٩٩

روز جهانی پیشگیری از خودکشی و ١٠٤مورد خودکشی از ابتدای سال ٩٩ تاکنون در کردستان ایران

بازداشت ٥١ شهروند کُرد در مردادماە ٩٩ در کردستان ایران