٢٥٢ مورد بازداشت در ٦ ماه نخست سال ٩٩ در کردستان ایران

بیش از ٢٥٠ سال زندان تا اعدام و شلاق برای ٦٧ شهروند کُرد طی ٦ ماه نخست سال ٩٩

کشته و زخمی‌شدن ١٤٣ کولبر طی شش ماه نخست سال ٩٩

روز جهانی پیشگیری از خودکشی و ١٠٤مورد خودکشی از ابتدای سال ٩٩ تاکنون در کردستان ایران

بازداشت ٥١ شهروند کُرد در مردادماە ٩٩ در کردستان ایران

صدور حکم بیش از ١٠٠ سال زندان و ٢٨٠ ضربه شلاق برای ٢٥ شهروند کُرد در مردادماه

کشته و زخمی‌ شدن ٢٧ کولبر در مردادماه ١٣٩٩

١٠٥٣٥ مورد نقض حقوق بشر در ١٠ سال، نماد ادامه جهاد خمینی علیه کردستان

کشته و زخمی شدن ٢٢ کولبر در تیرماه ١٣٩٩

٥٠ مورد خودکشی در کردستان ایران در بهار ١٣٩٩

٢٧٥ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ایران در سه ماهه اول سال ١٣٩٩

٤٨٤ مورد مسئله کارگری در کردستان ایران در سال ١٣٩٨

کُردپا: کشته و زخمی شدن ٢٢٧ کولبر و ٢٠ کاسبکار در سال ١٣٩٨

کُردپا: ١٧٤٧ مورد نقض حقوق بشر درسال ١٣٩٨ در کردستان ایران

کُردپا: ٧٥٧ مورد بازداشت در کردستان ایران در سال ٢٠١٩ میلادی

کُردپا: صدور بیش از ٦٦٠ سال زندان و دیگر احکام در کردستان در سال ٢٠١٩ میلادی

کُردپا: کشته و زخمی شدن ٢٧ شهروند در کردستان بر اثر انفجار مین طی سال ٢٠١٩ میلادی

کُردپا: کشته و زخمی شدن ٢٥١ کولبر و ٢٠ کاسبکار در سال ٢٠١٩ میلادی

کُردپا: ٢٥٤ اعدام در ایران اسلامی از جمله اعدام ٣٨ کُرد در سال ٢٠١٩ میلادی

نگاهی آماری به نقض حقوق و وضعیت زنان در کردستان ایران در سال ٢٠١٩+ اسامی

١٧٣ مورد خشونت علیه زنان در کردستان ایران از ابتدای سال ١٣٩٨ تاکنون به مناسبت ٢٥ نوامبر + آمار

١٤ مورد نقض حقوق زنان در کردستان ایران در سه ماهه دوم سال ١٣٩٨

٣٧ خودکشی و ٦ مورد قتل زنان در کردستان ایران در فصل تابستان ١٣٩٨

وضعیت زنان در کردستان ایران

گزارش آماری _تحلیلی قتل و خودکشی زنان در کردستان ایران در سال ١٣٩٧

بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در کردستان

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تروریسم زیست محیطی

بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در کردستان

کُردپا: ١٧٩٠ مورد نقض حقوق بشر درسال ٩٧ در کردستان ایران

وضعیت ناقص‌سازی زنان در کردستان ایران + گفتگو