٥٨٩ مورد مسئله کارگری در کردستان ایران در سال ١٣٩٩

فروردین ١٤٠٠؛ صدور ٨٣ سال زندان برای ٨ شهروند کُرد

فروردین ١٤٠٠؛ ٢٩ مورد بازداشت در کردستان

فروردین ١٤٠٠؛ کشته و زخمی شدن ١٢ کولبر

روز جهانی آگاهی از خطرات مین؛ ٣٥٨ غیرنظامی قربانی انفجار مین و ادوات جنگی طی ٩ سال در کردستان

١٥ مورد بازداشت در مراسمات نوروزی ١٤٠٠ در کردستان

٢٥٦ اعدام از جمله اعدام ٣٧ زندانی کُرد در ایران طی سال ١٣٩٩

مین در سال ١٣٩٩ در کردستان ٢٣ شهروند را قربانی کرده است

صدور احکام بیش از ٤٠٠ سال زندان، اعدام و ٣٤٠ضربه شلاق برای ١٢٣ شهروند در کردستان طی سال ١٣٩٩

آمار ١٠ سال از کشتار کولبران در کردستان (١٣٩٠ تا ١٣٩٩)

کشته و زخمی‌شدن ٢٣١ کولبر در سال ١٣٩٩

٥٢٥ مورد بازداشت در کردستان طی سال ١٣٩٩

٨ مارس؛ ٥٥ مورد سرکوب حکومتی زنان در کردستان + آمار

در آستانه ٨ مارس؛ ٢٥ مورد قتل زنان در کردستان + آمار

در آستانه ٨ مارس؛ نزدیک به ١٠٠ مورد خودکشی زنان در کردستان + آمار

روز جهانی زبان مادری، از ستم مضاعف تا برخورد امنیتی با این مسئله در کردستان + آمار

گزارشی از جزئیات قتل خشونت‌بار یک زن در ارومیه با انگیزه "ناموسی"

موج بازداشت و احضار شهروندان در کردستان به ١٠٧ تن رسید

موج بازداشت و احضار شهروندان در کردستان به ٩١ تن رسید

موج بازداشت و احضار شهروندان در کردستان به ٧٩ تن رسید

گزارشی از جزئیات قتل فرشته دهقان در سردشت

موج بازداشت و احضار دی‌ماه کردستان به ٣٤ تن رسید

اعدام ٣٥ زندانی عقیدتی کُرد طی ٩ سال اخیر میلادی

اعدام ٢٢ زندانی سیاسی کُرد طی ٩ سال اخیر میلادی در کردستان

٤٥٤٩ اعدام در ایران و مشخصاً ٥٢١ اعدام در کردستان طی ٩ سال میلادی

کشته و زخمی‌شدن ١٣٨٢ کولبر از سال ٢٠١٢ تا ٢٠٢٠

زخمی شدن یک کولبر کُرد در پی سقوط از ارتفاع در مرز "دزلی"

اعدام ٢٩ شهروند کُرد طی ٩ ماه سال ١٣٩٩

٣٧٣ مورد بازداشت در کردستان طی ٩ ماه سال ١٣٩٩

کشته و زخمی ‌شدن ١٨٨ کولبر طی ٩ ماە سال ١٣٩٩