٥٠ مورد خودکشی در کردستان ایران در بهار ١٣٩٩

٢٧٥ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ایران در سه ماهه اول سال ١٣٩٩

٤٨٤ مورد مسئله کارگری در کردستان ایران در سال ١٣٩٨

کُردپا: کشته و زخمی شدن ٢٢٧ کولبر و ٢٠ کاسبکار در سال ١٣٩٨

کُردپا: ١٧٤٧ مورد نقض حقوق بشر درسال ١٣٩٨ در کردستان ایران

کُردپا: ٧٥٧ مورد بازداشت در کردستان ایران در سال ٢٠١٩ میلادی

کُردپا: صدور بیش از ٦٦٠ سال زندان و دیگر احکام در کردستان در سال ٢٠١٩ میلادی

کُردپا: کشته و زخمی شدن ٢٧ شهروند در کردستان بر اثر انفجار مین طی سال ٢٠١٩ میلادی

کُردپا: کشته و زخمی شدن ٢٥١ کولبر و ٢٠ کاسبکار در سال ٢٠١٩ میلادی

کُردپا: ٢٥٤ اعدام در ایران اسلامی از جمله اعدام ٣٨ کُرد در سال ٢٠١٩ میلادی

نگاهی آماری به نقض حقوق و وضعیت زنان در کردستان ایران در سال ٢٠١٩+ اسامی

١٧٣ مورد خشونت علیه زنان در کردستان ایران از ابتدای سال ١٣٩٨ تاکنون به مناسبت ٢٥ نوامبر + آمار

١٤ مورد نقض حقوق زنان در کردستان ایران در سه ماهه دوم سال ١٣٩٨

٣٧ خودکشی و ٦ مورد قتل زنان در کردستان ایران در فصل تابستان ١٣٩٨

وضعیت زنان در کردستان ایران

گزارش آماری _تحلیلی قتل و خودکشی زنان در کردستان ایران در سال ١٣٩٧

بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در کردستان

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تروریسم زیست محیطی

بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در کردستان

کُردپا: ١٧٩٠ مورد نقض حقوق بشر درسال ٩٧ در کردستان ایران

وضعیت ناقص‌سازی زنان در کردستان ایران + گفتگو

١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (تبعیض سلامتی علیه زنان کُرد) + آمار

١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (احکام صادره و اجرا شده علیه زنان در کردستان)

١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (وضعیت دختران شین آباد)

١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (بازداشت، احضار و فشار بر زنان در کردستان) + آمار

١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (زنان قربانی مین) + آمار

١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (کشتن زنان) + آمار

١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (خودکشی زنان)

١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (وضعیت زنان کولبر)

١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (وضعیت زنان مناطق زلزله‌زده کرماشان)