ŞevaBiXêr;ŞevaQedrê

14:05 - 1 Tebax 2013
Unknown Author
Paşa Amedî

Dinavşevan de yêherîpîrozû herîbixêr û rûmetşevaQedrê ye.
Divêşevê de kelama û wehyaewul sureta Qedrêde Xwedê Teala wihadibêje;

 “Bêguman me wê (Qur’anê) dişevaQedrê (a giranbihakukarêsalekîtê de têpîvan) daxistiye.

Ma tu çizanîkuşevaQedrêçiye?
ŞevaQedrêjihezarmehîçêtir e.

Ferîşte û canê (pak-cebraîl) tê de, bidestûraperwerdekarêxwejibo her karîdadikevin.

Xweşî ye; heyaxuyabûnasibê.”

 BivêkelemaXwedênezanî û zilmat bela kiriye û senem hatiyeşikandin.

 Ev şeva ne wekşevênyê din in. Jivêşevê şunda wahyaQur’anêyanêkelemaXwedêronî û nûrxistiye  her aliyêkaînatê.

 MirovbikelemaXwedêbûyebirûmet û  “ehsenêteqwîm”
 Wehî (peyxam) jimirovan re hatiye û qedramirovpêbilindkiriyeçimkîjiXwedayêxwe re bûyemuhetep.

 Qur’anjibomirovanhatiye. Xwedêewqaskuqedr û qêmetê dide mirovan.
 “Qur’anji me re him dia, himşîfa, him zikir,himQur’anhimpirtûkêşerîetê, himpirtûkadadê, hêmpirtûkaîbadetê ye…”

 Divêmeharehmetê de jiboxatirêQur’anêîşevbûyeşevekpîroz, şevabiqedr û rûmet.

 FerîşteîşevbidestûraXwedêdadikevin, kom bi kom tênrûyêerdê, îşevherîzêdemerivan re nêzîk dibin. FerîştejiXwedêdixwazin û dibêjin“dia û ibadetêbawermendanbipejîrîne”.Ferîştexeberê didin Xwedê“ evdê te Tejibîrnakin,Tujîwanji bîrneke ey Xwedayêalemîn, falan evdê te  jidil bangê te dike, îşevefêji Te dixwazin.”

 Ferîştedivêşevê de helwest û lebatêmerivdinêzîk de dibine û dibe şahîd.
 Îşevbaxşandinêbixwazin, merhametêbixwazin, merhemetaXwedêgelek pire û fereye.

 Xwedê her şev û her demê de me kare bibexşîne û dibexşînelêbelêîşevhêzêdedir  dibexşîne
 Merivbi dia û eciztiyaxwe û jiXwedê re dibe evd.

WêgavêevdjîXwedayêxwezane û xwejîzane.
 
Îşev ezmen, stêrk û heyvjîşahît dibe.

 ÎşevşecdebikinjiXwedayêxwe re demasecdêXwedêji me re pir zêdenêzîk dibe.

 Divê şeve de kelemaXwedayêxwebixwînin, dia bikinkuXwedayê Teala me bibexşîne, me jigunehanazadbike, me bikemerivê pak û bixêr.

 Kîbibaweriyê, dilsozî û ji dil vêşevêxwejîndarbikeXwedêxêr û bereketê ê bidiyê. Dijiyana  mirov de ku bira karêxêraçêbibe.

 Qedr û qîmeta me bigoranakirinên me ninbihelwestên me tênpîvandin.
 Bira dibîra me de hebeku em her şevêxwe karin bikinwekvêşevaQedrê. Car jîdivêşevêde em tev dia bikin û jiXwedêbixwazinku: bira birakûjiyaKurd û mislimananhew be û xwînêdînerjê, bira Kurd û mislimantevjiyanekbirûmetbijîn. Û lanetaXwedali ser zalim û minafikanbibarîninkuXwedêwanqehrbike.