Têkiliyên hêja

Hûn dikarin nûçe û raporên binpêkirina mafê mirov li Kurdistana Îranê ji bo WhatsApp, Signal û Telegrama Kurdpayê bişînin û di belavkirina wan de beşdar bibin.

Kordpa bi pêbenndbûn bi prensîbên xwe yên exlaqî, piştî kontrolkirin û teîdkirina nûçeyê, dê li ser malper û torên xwe yên civakî biweşîne.

Emaila Kurdpa:

[email protected]

Hejmara pêwendiya Kordpa li WhatsApp, Signal û Telegramê:

0012026078129