Têkildarên hêja

Hûn dikarin nûçe û raporên li derheq binpêkariyên mafê mirov li Kurdistana Îranê, ji bo WhatsApp, Signal û Telegrama Kurdpayê bişînin û di belavkirina wan de beşdar bibin.

Kurdpa bi pêbendbûn bi prensîbên exlaqî, piştî kontrolkirin û pejrandina nûçeyê, dê li ser malper û torên xwe yên civakî biweşîne.

Emaila Kurdpa:
[email protected]

Hejmara pêwendiya Kurdpa li WhatsApp, Signal û Telegramê:
0012026078129