Mirina Her Kal û Pîrên Me MirinaÇîrokên Me Ne Jî

13:35 - 27 Nîsan 2013
Unknown Author
Paşa Amedî

Ey kurd,
Ey kurdîhezênkurd,
Ey Çîrokhez,
Ey kurdêwelatperwer….
Ku tu bixwazî çanda kurdîpêşbixî û pêşbikeve,
Ku tu dixwazî çanda kurdîwendanebe,
Ku tu dixwazîçîrokên kurdan dinavcihanê de bela be,
Ku tu dixwazîçîrokên me di bin axaveşartî de derkeve der
Ku tu dixwazîçirokên bav û kalên me bigihîjezarokên me
Kutu dixwazîêş, jan, derd, şahî, xweşî, bûyerên,şîretênkalên me em

pêbizanîbin
Ku tu dixwazîku tu xwe nas bikî,
ku tu dixwazî çanda xwe nas bikî,
Ku tu dixwazîgelêxwebidînaskirin,
Ku tu dixwazîdijminnebêje “Kurdbêçand e”
Ku tu dixwazîçîrokanbizarokênxwe re parvebikî
Ku tu bixwazîtehmazimanêxwebibînî,
Kutu bixwazî çanda xwehînbibî,
Ku tu bixwazîçîrokênxwedewlemendbikî,
Ku tu naxwazîçîrokên me wenda nebin,
Ku tu bixwazîçîrokên me bibin pirtûk,
Ku tu bixwazîçêrokên me bihihîjinzarokên me,
Çirokênku hûn dizaninbinivîsînîn, ku hûn nizaninjîjidê, bav, xal,xaltî, pîr û kalênxweguhdarbikinû dengênwan tomar bikin û bidinnivîskarênkurd.
Çanda me dewlemend e, çîrokên me gelekin lê em pênizanin,em qimetaçîrokênxwenizanin, ku em çîrokênxwenenivîsîninwêçîrokên me wenda bibin. Jibovênivîsandinaçîrokan pir girînge. Kukîjanmirovdimirinçîrokên me jîpê re diçinû çîrokên me jîpê re dimrin.
Em jibîrnekinmirina her kal û pîrênme mirinaçîrokên me ne jî.