Keçkê gundê me xwa$ik $êrînin

17:03 - 29 Tebax 2012
Unknown Author
Keçkê gundê me xwa$ik $êrînin
bi naz û delal gerdan zêrînin,
Ê herî bedew li taxa jêrînin.

keçkê gundê me, keçkê gundê me,
xwa$ik $êrînin keçkê gundê me.

Sotand dilê min ya bisk bi hene
dev û çavên wê bi hev re dikene,
ew wek kulîlkê baxçeyê mene.

keçkê gundê me, keçkê gundê me
xwa$ik $êrînin keçkê gundê me.

Bejna wê zirav wek ta rihanê
bi zarê $êrîn hez da jiyanê,
bi co$ û $ahî ketne dilanê

keçkê gundê me, keçkê gundê me
$êrîn delalin keçkê gundê me.