Goncê maziyê bı tevşı nay hurkırın

15:40 - 24 Tebax 2012
Unknown Author
Sevê Evin çiçek

Têrên Koçgiriyê bı refên xa ra dıfırın
Kurmancên çê nabın tevır, goran nakolın
Bıvırê konın lı şaxı guliyan dûr dıskının
Naylın kı qamçiyên bı xun lı van bıkevın
Gayên hevcarên biyaniyan nının
Nirên xelkê nakışinın
Nabın gisin cıvata xa naqelışinin
Bensamiyan lı hustiyên xa da derdıxinin
Qayışan, dux hevcaran, destıkan dıfırinın
Zinı zengiyan dışevıtinın
Semerı palanan dıdın ber şılliyan dırızinın
Hespên, mayinên yêlxiyanın nayên zeft kırın
Ser warên xelkê da konên zılmê danaynın
Xurni, nivro, şivı paşivêda deriyan nafırinın
Dest navên jını qizan doxınan nakışinın
Bı balifan zavı zêç nafetısinın
Kuzan, kadinı anbaran nafırinın
Bêşigan, cılı coran naşevtinın
Broşên hungıv, postên toraqê narıjinın
Cacım, astır, ber, dulli, turı heqiban lı hev napêçın dernaxinın
Zevi, zımag, zınar, kaş, pur, kortık, çalan da xa vênaşêrın
Çiya, gaz, nahal, deşt, pişt, axbin, bêderan da nabezinın
Nav lodên çulıı giyan da meriyan naqavrinın
Goligên xa bernadın ser alıf narıjinın
Nav kurmên avê da, hopıkan da, kaniyan da kalı piran naxendıqinın,
Nadın ber barana kevırı daran xunê naherıkinin
Bın tirêjanda, hewranda, çikan da, hivı şewlê da hustiyan banadın
Jını mêran bi, çekem, çam, dalık, gurgan, mazi, merx, qewaxan da darda nakın
Devê turan venagırın ce, genım, fig, dan, çir, kaxı qawutê bılavnakın
Yıxın, xorum, ustıri, onçe, kevlu, zarmaşi, zemur, tapul, zırıkê bı xunê şılnakın
Bı talanê, dıziyê zıkên xa têrnakın
Nanê huliyê, dırri, kereng, tırşık, pung, sıpıng, gızêr, xilorık, nanê tısi ra qatıxın Berxên ber sıng nıkanın pıncar, merdimelaxê, goştberxıkê bıxun
Pêşda dê dıcun, bı tuya xa nerm dıkın
Paşê zarık dıkanın sılmastıkê, nanê pepugê, rıbêsan gez bıkın
Ard tunne nan, nanê avê, kılor, pofık, pıçık, hewle nayên patın
Danı, bıjerık, gêrmiya dêw, bulxırı gırık ew wan xevnan da dıxun
Bişi, hevrışk, jajarun, kete, sir, ser av ew hesretın
Hêk, qeyxane, pendır, toraqa tuj, runnê talbûyi, dewê şor, çurtan nayên ditın
Kurmancên Koçgiriyê beriyên rızi vadıverın dıcun nıkanın daqulinın
Ew bırçıne, tazıne, bûne pezê reş dıçêrın
Bostık berf heye loma herdê bı pijikan dıkolın
Lı kınkorê, bivokan, belgızaran dıgerın
Ka lı kune, bı dest nakevın
Sırı seqeme lı herda şıl nay rûnıştın
Mıfreze, çete dıxun, dışevıtinın tebay naylın
Dikan, mirişkan, fêrikan, varıkan, cıluxan dıkelinın
Fasileyên purtık dıxasilinın
Fıruu, serêşir, toraqa xaş, sızme, runê teze dest hev da dırevinın
Hınguvê zer bı tıllii bêçiyan tevdıdın
Şirê germ ser xa da berdıdın
Çalê meucan radıkın, datinın dıdevsinın
Dıxun naxın zıkên avrênc tijinabın
Nav xelayda gırbûne çavên wan têrnabın
Lewlêsın, çılekın xa zeft nakın
Çalık teva nebiye çalê dın vedıkın
Parzunên mast bı guzanan kun dıkın
Harbûne lı jını qizan dıgerın
Dest avıtınê, pelışandınê xa ra heq dıbinın
Bı topı tıgengên xa va hatıne bandıkın
Hêlıkê va me dıkujın, hêla dın va dest dırêjın
Kuştın, birındarkırın, hêsir gırtın seba wan hunerın
Danê sıbê, denêro, danê êvarê, destê sıbê gomı axıran dışevıtinın
Çika serê sıbê, hiva zeri, ro ku vedıgeri nav hurıkên xa zılmên wan dıbinın
Ka çı tariyê da maye, mêrık şerm nakın xa vênaşêrın
Birov, çavêş, gepok, mirkutık, zıkêş, kula koti, derdê gıran lı wan pêyda bın
Kurm bıkevın hestiyên wan nekanın rabın rûnın
Bın barê guneyan da kudbın xa da berdın
Bı çiyan bıkevın dinı harbın
Rêyên reşı tari lı ber wan vebın
Weku qizı lawên me ro nebinın
Meha mezelan da şuna şılliyê kevır lı wan bıbarın
Herd bılerzi neqeban da anda bın
Ber lesarê bıkevın mezelên wan bellu nebın
Xaniyên wan bıhelışın kurini zivini bılavbın
Bı herdê va bızelıqın destı lıng tev lı hev bın
Dêngê şina met, xalti, dê, jını xangên wan bılındbın
Tıkeı lime bın meitê wan lı ser teneşuran neyn şuştın
Ew ji bı zavı zêç, bı kalı piran va yêk bımrın
Cahilı cımılên wan bê mırad bıminın
Çiyay Began, Çiyay Surık, Sed Qazi, Çengeli hun dıbinın, dıbizın
Kı van ra bımini, zavı zêçê van ra nemini, ew bıkışinın
Rûsıpiyên me, xatırnasên me, canıkı mêrxasên me ka lı kune
Sıbe, dûsıbe, sala têy ew hal birnabe
Sal rabırın kulı birina qırkırınê xaş nabe
Kurmanco qelema xa bıgıre çı bû çı nebû ro bı ro bınıvsine
Dunê dıçerıxı xarı pan nıne
Seba me, seba dujmın mehek tê mehek radıbıre
Ew ê dısan mêrê çê jına çê avbıde
Toxımê zêrin zikê şoretan da zil dide
Ew mıllet bı qırkırınê, xelay teva nabe
Ki dikani goncê hezar salan tande ?
Vi dari pır kur va riçik dane
Loma Kurmanco qet metırse teba anda nabe