Daxwaziya xebatkarên siyasî û şaristanetî yên Kurd ji serkomarê Îran bo berdana birayên Kurdpûr

20:55 - 16 Îlon 2013
Ajansa Kurdpa: 30 kes ji xebatkarên şaristanetî û siyasiyên Kurd bi wajo(imza) kirina nameyik bo serkomarê hukûmeta islamiya Îran, daxwaziya pêdeçon û berdana birayên Kurdpûr hebûn.

Eslê beyannamê:

Berêz Rohanî serkomarê islamiya Îran

Agadar dikin ku midê 6 hey ji girtina 2 jornalîstê hewsî, Xusro û Mesûd Kurdpûr derbas dibin, ev 2 biraku li midê salên borî de hewlik hêjayê rêz girtin, bi rewşik serbixwe, nûçe gihaniya Mukriyan damezirandin û foermik bi dom nûçên giştî, siyasî û civakî yên herêmên Kurd rûniştî diweşandin.

Nûçe û diqwimiyên taybet bi herêmên kurd rûniştî bi formik profêsyonal û bê alîgirî ji nûçe gihaniya Mukriyan dihatin weşandinê.

Hewl û kedik bo diraf û komfor û lobiya siyasî nebûye, belku piştgirî û hiviyik bo zêde kirina pêga Mukriyan nawa serekaniyên nûçegihanî bi taybet bi herêmên Kurd rûniştî bûye.Li salên borî de paşî nizim bûna asta kuwalîta ragihandin li herêmên Kurd rûniştî( li tenişt şan peyda kirina ev for û rewş li ragihandin) nûçegihaniya Kurdpa hewl wan nûçên ku kêmtir li mîdyayên herêmên Kurd rûniştî de tên weşîn, biweşîne.

Li vê rêkê de nûçên taybet bi pirsgirêkên civakî, çandî û her wisa bang kirin û girtina welatiyan û her wisa nûçên derbên civakî mîna xwe kuştin û kuştin … li programa karên wande bûye. Ji wan nûçên weşayî de bo berşav girtina bê alîgirî, parastina kesayetî, rêz ji yasa û parastina tasayên welat û dezgegehan û emanetdarî û bal kêşandin, bi giştî ron û berçav bûn û li vê rêkê de Birayên Kurdpûr serbihorik hêjayê piştgirî hene. Xusro û Mesûd li wi mideyî de bi rewşik şaristanî, yasayî û ron û bi dad ser karê weşandina nûçên taybet bi herêmên Kurd rûniştî bûne û hevdem erk(wezife)a profesyonalî û jornalîstiya xwe berçav girtine.

Riftar û pev hatina hêjaya berpirsên hukûmî tev vê nûçe gihaniyê û bi rêberên vê, mînakik bilinda azadiya awir dan li vî welatî de bal xwedî fikr û komên xelkê çê kiri bû.

Mixabin paşî girtina van 2 birayan û biryara dujwara siyasî û bê cî, tev riftarên wê dûmahîkê dijatiyik dûr ji resm û yasayên ragihanduna welat li çarçova tometên mina” şer tev Xwedê û propaganda dijî rêjîmê” ne tinê bû bûye sedema heyran man û cê heyfa komên xelkê li vê herêmê û hemû harêmên din yê Îran, belku şûndanînik xirab ser reş kirina rola posîtiva pêşde yênriftar û pev kirina karbidestan li vê barê de hebû.

Bi bal kêşandin ser asta şana yasayiya serok komarî, ber erkdar bûn bi parastina mafê xelk û bi cî anîna yasaya bingehîna welat, daxwaz ji teyê berêz dikin bo pêdeçona dosyê, rêka berdana wan 2 birayên girtî û wegerîn bi himbêza binemalê çav li rêyiya wan xweş bikin.

Wajoker(imzaker)ê namê : Ihsan Hûşmend – Koroş Zeîm – Selah Xediv – Abdul Ezîz Molûdî – Celal Celalî Zadê – Ebdullah Ebrîşemî – Osman Mozayyen – Xalid Tevekkulî – Kerîm Fettahpûr – Ceifer Ayîn Perest – Mesûd Husêynî – Mustafa Mohammedî – Rehman Beh Meniş – Seyîd Haşim Hidayetî – Rênîn Hêyderî – Pêyman Arif – Elî Reşîdî – Nasir Babaxanî – Muxtar Zarêî – Hasil Dasê – Rehîm Ferehmend – Siyawuş Heyatî – Obeyd Zarêî – Mûsa Omîdî – Ebbas Mohammed Zadê – Mohsên(Omîd) Berîn – Muxtar Xendanî – Semîra Cemşîdî – Azad Namekî.