Bihar -Hesen Irandost

15:27 - 3 Nîsan 2013
Unknown Author
Hesen Irandost

Pisht Pencerê tu binêre
ev chi tishte buye Dîwar
beyna te û tîrêja tav.
dê tu veke vê pencerê
tu bibîne chava sirwe machê diket erd û esman??
bihar bihar bihare hat

bi rehmetê bi sed xemlan vê kire ber kirasê can
vê shevokê, vê shevgerê, mezar mezar, kevir û zinar
her der pîvan
cihê piyê vê diyar bû
bi xonavê
mizginiya biharê da
hoooooooo bilbilo
xwe tudbînî bûka bihar
evrê tarî jî selimand
bi girnijîn vê barandin hêsirên chav

bihar bihar bihare hat!!!!