گرانی، سوغات رمضانی دولت به مردم

آژانس کُردپا: با فرا رسیدن ایام رمضان، بازار شهرهای مختلف ایران به روال همیشگی با گرانی مضاعف اجناس و اقلام اساسی روبرو شده است.

بنابر اخبار منتشر شده، علاوه بر وجود گرانی‌های شدید و وسیع در شهرهای مختلف ایران، آغاز ماه رمضان طی روزهای اخیر بهانەای به بازارهای سراسر ایران داده که دست به افزیش سطح قیمت‌های اجناس و اقلام اساسی بزند.

بنابر آمار و نرخ‌های منتشر شده از سوی رسانەهای حکومتی نرخ هر کیلو مرغ به ٧٧٠٠ تومان رسیده و قیمت هر کیلو گوشت قرمز نیز از ٣٥ تا ٦٠ هزار به شهروندان فروخته می‌شود. قیمت گوشت قرمز طی ٤سال اخیر با رشد ٦٤درصدی روبرو بوده.

هر ساله مسئولین حکومتی در آستانه اعیاد و مناسبات مذهبی و غیرمذهبی به مردم وعده و وعید پیشگیری از گرانی مضاعف می‌دهند که بنابر آرشیوهای خبری و گزارشات رسمی هیچگاه حکومت در کنترل این امر موفق نبوده و با شکست روبرو شده است.

بسیاری از تحلیلگران علت این امر را دست داشتن مستقیم باندها و جناح‌های اقتصادی-سیاسی خود حکومت در گران شدن مضاعف اقلام اساسی در این روزها می‌دانند.