کارگران در شهر خرم‌آباد دست به تجمع اعتراضی زدند

آژانس کُردپا: جمعی از کارگران معترض که در کارگاه سیمان پاسیلون خرم آباد مشغول به کار بوده‌اند به دلیل عقب افتادن مطالباتشان جلوی در استانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش‌ها، روز پنجشنبه ١٩ اسفند، کارگران معترض پارسیلون که نزدیک به ٢٠٠ نفربودند به همراه خانواده‌هایشان جلوی ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

نزدیک به ١٣٠ نفر از ٥٣٠ تن از کارگران استخدام شده در این کارگاه، به صورت رسمی استخدام شده‌اندکه به مدت ٤١ ماه از دریافت حقوق و مزایای خود محروم شده‌اند.

به گفته‌ی کارگران این کارگاه، نزدیک به ١٦ ماه از مطالبات آنها به اواخر سال گذشته مرتبط میباشد که هنوز دریافت ننموده‌اند.

همچنین تعدادی از کارگران این کارگاه، به صورت قراردادی مشغول به کار بوده که همزمان با تعطیلی این کارگاه از کار بیکار که هنوز از ١ تا ١٠ میلیون تومان از مطالبات خود را از جانب مسئولان کارگاه دریافت ننموده‌اند.

تا به این لحظه، با وجود اطلاع مسئولان از موضوع عقب افتادن دستمزد کارگران،هیچگونه پاسخی به کارگران از جانب آنها داده نشده است.