۲۱۲ نفر زیر ۱۷ سال در ایران خودکشی کردند

آژانس کُردپا: براساس آخرین آمار وزارت ورزش و جوانان ایران ۲۱۲ نفر زیر ۱۷ سال اقدام به خودکشی کرده‌اند.

محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به آخرین آمار خودکشی در ایران اعلام کرده است: \"طبق آخرین آمار در کل کشور ۲۱۲ نفر زیر ۱۷ سال اقدام به خودکشی کرده‌اند.\"

تندگویان در این رابطه به خبرگزاری \"ایلنا\" گفته ‌است: \"تا پایان سال ۹۶، حدود ۴ هزار و ۹۹۲ نفر در کشور اقدام به خودکشی کرده‌اند، اما تعداد منجر به مرگ آن دقیقا مشخص نیست و همیشه آماری که به ما می‌دهند، آمار اقدام به خودکشی است.\"

وی همچنین اظهار داشته است: \"این رقم طبق آمار ارائه شده از سوی نیروی انتظامی و نیز پایش‌های خود ما است.\"

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ایران در خصوص میزان خودکشی میان زنان و مردان افزوده است: \"در کل ایران آمار اقدام به خودکشی‌ در زنان حدود دو سوم و در مردان یک سوم بوده است.\"