ناصح سرخابی با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد

امروز دوشنبه شانزدهم فروردین‌ماه، یک فعال مذهبی به نام "ناصح سرخابی" فرزند محمد اهل شهرستان پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان ارومیه آزاد شد.

این شهروند با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شده است.

این فعال مذهبی روز شنبه بیست و سوم اسفندماه ٩٩ پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود.

 روز شنبه نهم اسفندماه ٩٩، ناصح سرخابی بدون ارائه حکم قضایی به اتهام "فعالیت مذهبی" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه انتقال یافته بود.