انتقال پنج فعال مذهبی پس از اتمام بازجویی به زندان ارومیه

پنج فعال مذهبی به نام‌های "طه کریمی" اهل بوکان، "عبدالطیف محمودی دلی" اهل اشنویه، "موسی بروسان" اهل بوکان، "صابر مهتدی" اهل بوکان و "ناصح سرخابی" اهل پیرانشهر پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

 روز شنبه بیست و سوم اسفندماه، طه کریمی، عبدالطیف محمودی دلی و ناصح سرخابی پس از اتمام بازجویی به زندان ارومیه منتقل و موسی بروسان و صابر مهتدی نیز روز سه‌شنبه نوزدهم اسفندماه به زندان ارومیه انتقال یافتند.

روز دوشنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه، طه کریمی فرزند حسین، موسی بروسان فرزند محمود و صابر مهتدی فرزند محمد اهل شهرستان بوکان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.

همچنین روز شنبه نهم اسفندماه، عبدالطیف محمودی دلی فرزند عبدالله اهل شهرستان اشنویه و ناصح سرخابی فرزند محمد اهل شهرستان پیرانشهر بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه انتقال یافته بودند.

نیروهای امنیتی این پنج شهروند را به اتهام "فعالیت مذهبی" بازداشت کردند.