طی یک سال بیست و چهار هزار تخلف اداری در ایران

کُردپا‎ــ‎وب‎سایت آفتاب‎نیوز به نقل از دبیر هیئت نظارت بر تخلفات کارکنان دولت اعلام کرد: در دو سال گذشته بیش از 24 هزار کارمند دولتی در ارگان‎های محل خدمت خود دچار تخلف گردیده‎اند.
احمد نجابت با بیان این مطلب اظهار نمود: پس از بررسی این 24 هزار پرونده، 9 هزار کارمند متخلف شناسایی و در احکامی جداگانه اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی پیش از موعد و تنزیل گروه شده که تعدادی از این پرونده‎ها برای اعمال مجازات‎های بیشتر به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.
دبیر هیئت نظارت بر تخلفات کارکنان دولتی ایران در ادامه با اشاره غیرقابل پیگیری بودن تخلفات اخیر بانک صادرات و ملی کشور به علت آنچه وی \"پشت صحنه و خارج از بانک رخ داده\" نامید، اعلام نمود: براساس قوانین جزایی و اداری کشور هر مدیر و کارمندی که زیر مجموعه‎اش رشا و ارتشا داشته باشد و اطلاع ندهد معاون جرم تلقی شده و مجازات خواهد شد.
همچنین احمدنجابت، آشنا نبودن مدیران و کارکنان دولت به قوانین و مجازات تخلفات اداری را موجب بروز تخلفات عنوان کرده و اعلام نمود: تمامی 2500عضو هیئت نظارت بر تخلفات کارکنان دولت از اعضای جامعه‎ی ایثارگری بوده و زیربار هیچکس نمی‎روند و مستقل هستند.
براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری که شامل هیئت‎های بدوی و تجدیدنظر می‎باشد، تخلفات اداری کارکنان در 38 مورد طبقه‎بندی شده که از اخاذی، اختلاس، تبعیض در ارباب رجوع و ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری گرفته تا استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، شرکت در تحصن و اعتصابات غیرقانونی و عضویت و هواداری از گروه‎های محارب و فراماسونری را شامل می‎گردد.