یک کولبر کُرد در مرز نوسود زخمی شد

روز جمعه هجدهم مهرماه، یک کولبر کُرد به نام "کمال میرزایی" اهل ثلاث‌باباجانی بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.

این کولبر بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم نظامیان حکومتی قرار گرفته و دچار جراحت شدید شده است.

کمال میرزایی جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی منتقل شده است.

در همین رابطه نیز، طی روزهای اخیر، یک کولبر کُرد به نام "اسعد نودشه‌ای" بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز "تته" هورامان زخمی شده است.

این کولبر جهت معالجه پزشکی به مراکز درمانی منتقل و پس از بهبود وضعیت عمومی از بیمارستان ترخیص شده است.