زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز هورامان

طی روزهای اخیر، یک کولبر کُرد به نام "اسعد نودشه‌ای" بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز "تته" هورامان زخمی شده است.

این کولبر به‌همراه گروهی از کولبران بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم نظامیان حکومتی قرار گرفته است.

این کولبر جهت معالجه پزشکی به مراکز درمانی منتقل و پس از بهبود وضعیت عمومی از بیمارستان ترخیص شده است.