یک شهروند کُرد به سه ماه حبس محکوم گردید

یک شهروند کُرد به نام "اسماعیل منصوری" اهل کرماشان از سوی دادگاه انقلاب این شهر به سه ماه زندان محکوم شد.

دادگاه انقلاب کرماشان این شهروند کُرد را به "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" متهم کرده است.

این شهروند کرماشانی پس از صدور حکم دادگاه بدوی با قرار وثیقه تا تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر به شیوه موقت آزاد شده است.

بهمن‌ماه سال ٩٨، اسماعیل منصوری به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بدون ارائه مجوز قانونی در جاده دالاهو – کرماشان توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود.