بازداشت یک شهروند کرماشانی به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد"

چند روز قبل، یک شهروند کُرد اهل کرماشان به نام "اسماعیل منصوری" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

نیروهای اطلاعاتی این شهروند کُرد را بدون ارائه مجوز قانونی در جاده دالاهو – کرماشان بازداشت کرده‌اند.

این شهروند کُرد به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته است.

تا لحظه انتشار این خبر، از سرنوشت و دلیل بازداشت این شهروند کُرد اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.