یک زندانی متهم به "قتل" با رضایت اولیای دم از اعدام نجات پیدا کرد

یک زندانی متهم به "قتل" به نام "مهدی مصطفی‌زاده بردیانی" فرزند مدنی اهل روستای "مرنه" از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه با رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافت.

این زندانی چند سال پیش در یک نزاع شخصی مرتکب قتل شده بود و با وساطت ریش سفیدان خانواده مقتول در ازای دریافت ٥٠٠ میلیون تومان دیه حاضر شدند تا رضایت بدهند.

پس از پرداخت دیه با رضایت اولیای دم، این زندانی از اعدام نجات پیدا کرده است.