کنگره ملیت‌های ایران فدرال جلسه‌ای فوق‌العاده را در کلن آلمان برگزار کرد

‌آژانس کُردپا: کنگره ملیت‌های ایران فدرال در جلسه‌ای فوق‌العاده وضعیت کنونی ایران را مورد بررسی قرار داد.

دبیرخانه کنگره ملیت‌های ایران فدرال در بیانیه‌ای از برگزاری جلسه فوق‌العاده این کنگره برای بررسی وضعیت کنونی ایران در کلن آلمان خبر داد.

در این بیانیه آمده است: رویدادهای سیاسی و اعتراضات مردمی در صد شهر کشور، اعتراضات کارگری و سرکوب آنان، اعتراضات زنان علیه بی‌حقوقی و گسترش جنبش‌های سیاسی در مناطق مختلف ایران، کشور را تا حدود قابل توجهی با بحران‌های عدیده‌ای مواجه ساخته است. این بحران‌ها منجر به هر چه ضعیف‌تر شدن دستگاە حاکمیت در تمامیت خود و احیانا با فرو پاشی قریب‌الوقوع در درون مواجە کند. بویژه اینکه فشارهای بین‌المللی در طول ماه‌های اخیر برای محدود کردن سیاست‌های مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، ممانعت از صدور تروریسم و ترویج ناامنی در منطقه و جهان و کنار نهادن توافق برجام از سوی دولت آمریکا و وسعت یافتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شرایط کشور را در همزمانی سرکوب در داخل و فشار از خارج برای بروز بحران‌های سیاسی وسیع مستعد نموده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده، کنگره ملیت‌های ایران فدرال برای بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی جاری در داخل و خارج و اتخاذ سیاست‌های منبطق با شرایط کنونی و تصمیمات جدید احزاب و جریان‌ھای عضو کنگره را برای برگزاری یک جلسه فوق‌العاده در کلن آلمان فراخواند.

کنرگه ملیت‌های ایران فدرال اعلام کرده است: این جلسه کنگره در عالی‌ترین سطح و با شرکت تمامی رهبران احزاب عضو کنگره در صبح روز شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹ آغاز و بعد از بررسی مسائل جاری و گفت‌وگو در خصوص رویدادهای سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از ایران در خصوص استراتژی مرحله کنونی کنگره و بویژه سیاست کنگره در خصوص اتحادهای سیاسی در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ایران به توافق همه جانبه دست یافت. جلسه فوق‌الذکر کنگره عصر همان روز با موفقیت به پایان رسید.

کنگره‌ی ملیت‌های ایران فدرال در اوایل اسفندماه ٨٣ درلندن تشکیل یافت و جنبش فدرال دمکرات آذربایجان، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب همبستگی دمکراتیک اهواز و جبهه متحد بلوچستان- ایران از مؤسسین این نهاد بودند.