چاپ مقاله پرندگان کردستان در ژورنال تخصصی جانورشناسی در کشور هند

آژانس کُردپا: مقاله تنوع زیستی پرندگان کردستان در یک شماره کامل از ژورنال تخصصی جانورشناسی Journal of Threatened Taxa چاپ و انتشار یافت.

انجمن سبز چیا مریوان با انتشار این خبر اعلام کرده است: گروه پرنده نگری انجمن سبز چیا اخیرا با همکاری محققین گروه جانورشناسی دانشگاه شیراز و دانشگاه کردستان نتایج چند ساله (سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸) مربوط به مطالعه تنوع زیستی پرندگان کردستان را در یک شماره کامل از ژورنال تخصصی جانورشناسی Journal of Threatened Taxa که ISI بوده، به چاپ رسانیده است.

این ژورنال تخصصی جانورشناسی در کشور هند چاپ می‌شود.

براساس این مطالعه، غنای گونه‌ای پرندگان کردستان مشتمل بر ۳۱۰ گونه از ۲۳ راسته و ۵۹ خانواده است.

این مقاله نخستین سند پرنده شناسی برای پوشش تمام گونه‌های است که تا به امروز در این استان رکورد شده‌اند.