پیام شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام خطاب به مردم ایران و نهادهای بین‌المللی

شراره صادقی همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در پیامی خواستار واکنش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی به حکم اعدام همسرش شد.