پنل ویژه کُردپا به مناسبت ٨ مارس

پنل اول؛ سخنرانی ناهید حسینی، پژوهشگر امور زنان در رابطه با وضعیت زنان کُرد

 

پنل دوم؛ سخنرانی سیمین صبری، روانپزشک و سردبیر وب‌سایت مرکز زنان ترک در رابطه با وضعیت زنان ترک

 

پنل سوم؛ سخنرانی هانی دادیار، فعال حقوق بشر بلوچ در رابطه با وضعیت زنان بلوچ