هاجر سعیدی به پنج سال حبس محکوم شد

روز چهارشنبه بیست و دوم مردادماه، حکم پنج سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به هاجر سعیدی، فعال حقوق زنان ابلاغ شد.

جلسه دادگاهی این فعال کُرد روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "سعیدی" برگزار و دادگاه وی را به "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران، شرکت در تجمعات غیرقانونی و ارتباط با فعالین کارگری" متهم کرده بود.

این فعال حقوق زنان در جلسه دادگاهی تمامی اتهامات مطروحه را رد کرده است.

براساس حکم صادره دادگاه، هاجر سعیدی می‌بایستی هر چهار ماه یکبار خود را به اداره اطلاعات سنندج معرفی نماید.

روز چهارشنبه چهارم تیرماه، هاجر سعیدی، فعال حقوق زنان پس از ۱۸ روز بازداشت در اداره اطلاعات سنندج با قرار کفالت آزاد شد.

این فعال حقوق زنان در دهمین روز بازدشت خود به بند نسوان زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

 این فعال کُرد طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

روز یکشنبه هجدهم خردادماه، نیروهای امنیتی به منزل شخصی این فعال حقوق زنان یورش بردند و بدون ارائه حکم قضایی وی را بازداشت کرده‌ بودند.

این فعال حقوق زنان در آستانه روز جهانی کارگر نیز به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.