هاجر سعیدی با قرار کفالت از بازداشت آزاد شد

روز چهارشنبه چهارم تیرماه، هاجر سعیدی، فعال حقوق زنان پس از ۱۸ روز بازداشت در اداره اطلاعات سنندج با قرار کفالت آزاد گردید.

این فعال حقوق زنان در دهمین روز بازدشت خود به بند نسوان زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

 این فعال کُرد طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

روز یکشنبه هجدهم خردادماه، نیروهای امنیتی به منزل شخصی این فعال حقوق زنان یورش بردند و بدون ارائه مجوز قانونی وی را بازداشت کرده‌ بودند.

تاکنون از دلیل بازداشت هاجر سعیدی اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

این فعال حقوق زنان در آستانه روز جهانی کارگر نیز به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.