زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز سردشت

روز شنبه نوزدهم مهرماه، یک کولبر کُرد به نام "رحمت امینی" اهل روستای "دارمکون" از توابع بخش وزینه سردشت در پی شلیک نظامیان حکومتی زخمی شد.

این کولبر به همراه گروهی از کولبران بدون اخطار قبلی در مرز سردشت هدف شلیک مستقیم نظامیان حکومتی قرار گرفته است.

رحمت امینی بر اثر شلیک نظامیان حکومتی از ناحیه بازوی دست چپ به شدت زخمی و جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی منتقل شده است.

در همین ارتباط نیز، روز جمعه هجدهم مهرماه، یک کولبر کُرد به نام "کمال میرزایی" اهل ثلاث‌باباجانی بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.