ده حزب و جریان سیاسی کُرد و ایرانی: بە یاری زلزلە‌زدگان برخیزیم!

‌آژانس کُردپا: ده حزب و جریان سیاسی کُرد و ایرانی در فراخوانی خواستار کمک‌رسانی فوری به زلزله‌زدگان کرماشان شدند.

در این فراخوان آمده است: تجربه‌های گذشته نشان داده است که مسئولین جمهوری اسلامی در چنین شرایطی نه تنها با تمام امکانات موجود به یاری آسیب دیدگان نمی‌شتابند و به وظایف انسانی خود عمل نمی‌کنند بلکه از ترس خشم مردمی و امکان ایجاد یک اعتراض همگانی به مسائل امنیتی بیشتر از یاری رسانی به آسیب دیدگان اهمیت می‌دهند.

در بخش دیگری از این فراخوان آمده، ما نه تنها وظیفه خود می‌دانیم که به آسیب دیدگان از هر طریق ممکن یاری رسانیم بلکه از همه مردم نیز درخواست می‌کنیم که با تشکيل کميته‌های امدادرسانی در داخل و خارج از کشور، به یاری هموطنانشان در آن منطقه بشتابند.

نسخه‌ای از این فراخوان که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً در پی می‌آید:

بە یاری زلزلە‌زدگان برخیزیم!

ساعت هشت و هفت دقیقە عصر ديروز، چهارم آذرماه ١٣٩٧ ، بار دیگر زلزلەای با شدت ٦/٤ (شش و چهاردهم) درجە \"ریشتر\"، استان‌های ایلام ،کرمانشاە و کردستان را تکان دادە و ویرانی و خسارات جانی و مالی فراوانی ببار آورده است. بنا بە گزارش‌های اولیە تاکنون صدها نفر زخمی و ده‌ها نفر جانشان را از دست دادەاند. شهرهای سرپل‌ذهاب، قصرشیرین وگیلان‌غرب در مرکز این زلزلە قرارداشته و بیشترین تلفات و خسارات را متحمل شدە‌اند.

درحالیکە هنوز غم ازدست‌دادن عزیزان زلزلە سال گذشتە بر دل هموطنان کُرد باقی است، و هنوز ویرانیها و آوارها مرمت نشدەاند، حاکميت نەتنها کمکی بە مردم آسيب ديده منطقه ننمودە است، بلکه با ايجاد فضای امنيتی در منطقه، از ياری رساندن ديگر مردم ايران و جهان جلوگیری کرده است.

از سوئی ديگر، زندگی در شرايط نامطلوب آب و هوائی منطقه، سرما، برف و باران، زندگی بر مردم اين منطقه را سخت کرده است. اما مردم مبارز کشورمان، بار دیگر با همياری، فداکاری‌های انسانیشان، کمک‌های مادی و همراهی معنويشان، در کنار هموطنان خود خواهند بود.

تجربه‌های گذشته نشان داده است که مسئولین جمهوری اسلامی در چنین شرایطی نه تنها با تمام امکانات موجود به یاری آسیب دیدگان نمی‌شتابند و به وظایف انسانی خود عمل نمی‌کنند بلکه از ترس خشم مردمی و امکان ایجاد یک اعتراض همگانی به مسائل امنیتی بیشتر از یاری رسانی به آسیب دیدگان اهمیت می‌دهند.

ما نه تنها وظیفه خود می‌دانیم که به آسیب دیدگان از هر طریق ممکن یاری رسانیم بلکه از همه مردم نیز درخواست می‌کنیم که با تشکيل کميته‌های امدادرسانی در داخل و خارج از کشور، به یاری هموطنانشان در آن منطقه بشتابند.

اتحاد دمکراتيک آذربايجان - بيرليک
جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران – شورای هماهنگی
حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکرات کردستان
حزب کومه له کردستان ايران
حزب مردم بلوچستان
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران
کومه‌له زحمتکشان کردستان

پنجم آذرماه ١٣٩٧ – ٢٦ نوامبر ٢٠١٨