بیش از دو سوم مقامات عالی‌رتبه ج.ا.ایران، فارس هستند

آژانس کُردپا: ملل ساکن ایران کمترین حضور در ساختار قدرت حکومت اسلامی را تجربه می‌کنند.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، از ٢١٦ پُست ارشد ساختار حاکمیت سیاسی ایران، ١٦٩ مورد آن توسط شخصیت‌های فارس اشغال شده است.

در این پست‌های ارشد حکومتی، بلوچ‌ها و کُردها با یک و پنج پُست کمترین حضور را دارند.

فرماندهان نیروهای مسلح، مسئولین قوه مقننه، شورای نگهبان، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه در پیمایش آماری “مرکز مطالعاتی تبریز” مورد مطالعه قرار گرفته است.

\"\"
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران
انحصار پست‌های اشغال‌شده توسط \"ترکیب قومی\" ساکن ایران اعم از فارس، تُرک، لر، عرب، کُرد و بلوچ به ترتیب ٧٨%، ٨%، ٤%، ٦%، ٥% و ١% می‌باشد.

حدود ٨% پست‌های حکومتی در اختیار افرادی است که اصالت نژادی آنان نامشخص عنوان می‌شود.

منبع یادشده در گزارش خود می‌نویسد که استناد لفظ \"مسئول ارشد\" به کتاب منتشره توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مرکز آموزش مدیریت دولتی با عنوان آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بوده است.

نهادهای رسمی حکومت اسلامی بنابه دستورالعمل عالی‌ترین مقامات، از ارائه آمار مربوط به ترکیب ملل ساکن ایران خودداری می‌کنند.

ترکیب زبانی جمعیت ایران بر اساس \"کتاب واقعیت‌های جهان سیا\" ٥٣% فارسی و گویش‌های آن، ١٨% ترکی آذربایجانی، ١٠% کُردی، ٧% گیلکی و مازندرانی، ٦% لری، ٢% بلوچی، ٢% عربی و ٢% زبان‌های دیگر بیان می‌گردد.