بی‌اطلاعی از سرنوشت فرزاد سامانی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه

با گذشت نزدیک به ٥٠ روز از بازداشت فرزاد سامانی، خانواده این دانشجوی دانشگاه خوارزمی درباره سرنوشت او ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.

فاروق سامانی، برادر این دانشجوی کُرد درباره سرنوشت برادرش در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: نزدیک بە پنجاە روز از بازداشت برادرم می گذرد، اداره اطلاعات سپاه ارومیه در یک ماە اول، بازداشت او را کامل انکار کرد، سپس با پذیرش بازداشت فرزاد، با جواب‌های سر بالا و ... خانواده را عملا دست به سر کردند، اما حدود دو هفته است که کاملا به تماس‌های خانواده هیچ جوابی نمی‌دهند، حتی در همان حد دست به سر کردن قبلی، هیچ یعنی هیچ!

روز شنبه بیستم دی‌ماه، فرزاد سامانی و صهیب بادروج در خوابگاه دانشگاه خوارزمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

فرزاد سامانی پس از بازداشت جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بود.

تاکنون اطلاع دقیقی در رابطه با اتهامات مطروحه علیه فرزاد سامانی در دسترس نمی‌باشد.