بررسی نقاط قوت و ضعف مرکز همکاری احزاب

سیران مصطفی‌زادە


همبستگی و کار مشترک در میان نیروهای سیاسی کردستان ایران و فراتر از آن ضرورت تشکیل جبه و اتحاد و همپیمانی در میان احزاب و سازمان های کردستان ایران سالهاست احساس میشود و امروزه به خواسته ومطالبه مردم بدل شده است و مردم کردستان خواستار همبستگی بیشتر بین احزاب هستند وبا توجه به همه اختلاف های که در بین احزاب در چندساله اخیر وجود داشته است خواستار این هستند که حزب های سیاسی کردستان به مواضع مشترکی در خصوص مسایل کردستان برسند و این مواضع فراتر از حرف باشد و وارد عمل شود در پی دیدارها و نشست های فراوانی که احزاب کردستان در طی چند ساله اخیر، با همدیگر داشته اند و با توجه به شرایط و موقعیت حال حاظر ایران سرانجام در نشست مشترکی، رهبران پنج حزب کردستان ایران در ۹ژانویه ۲۰۱۸، (۱۹دی ماه ۱۳۹۶) به پایه گذاری یک مرکز (مرکز همکاری احزاب کردستان) توافق کردند. هدف این مرکز رسیدن به ایران فدرال و سکولار و حکومتی دموکراسی و فدرالیزم برای کردستان است . همچنین بنیان گذاری یک جبه کردستانی در راستای جمع آوری نیرو و توان احزاب سیاسی کردستان چه در ایران و چه در خارج از ایران را به عنوان هدف اصلی این مرکز مورتوجه قرار دهند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران که شامل حزب های فعال سیاسی کرد هستند که همگی بر یک اصل کلی اتفاق نظر دارند و آن رسیدن به یک ایران سکولار و دموکراتیک است که در چهارچوب آن کردستانی فدرال به وجود بیاید و معتقد بە این اصل هستند که هر انسانی حق تعیین سرنوشت خود را دارند.

همه احزاب موافق هستند جدایی و تجزیه طلبی یک اتهام است تا جمهوری اسلامی بتواند احزاب را سرکوب نماید و آنچه یک پارچه گی کشور را نضمین می کند فراهم کردن و ایجاد زمینه های مشترک همه ی مردم در مناطق مختلف است و مشارکت همه مردم در اداره کشور ایران می تواند یک اتحاد داوطلبانه درست کند.

با توجه به اختلاف های فراوانی که در طی چند سال اخیر در احزاب کردی وجود داشته و همچنین این اختلافات در گذشته باعث به وجود آمدن جنگ های بین احزاب گردیده است ( جنگ برادرکشی بین کومه‌له و دموکرات) و همچنین انشعاب احزاب را در بر داشته است اما تاریخ نشان داده است که اگر لازم باشد همه این احزاب باهم متحد شده و از هویت کردستان و خواسته های مردم کرد دفاع می کنند و مانند مسأله داعش و دفاع در برابر آن که باعث همبستگی نسبی بین حزب های کردی شد.

کردها در طی تاریخ چندساله خود باهمدیگر متحد شده اند و از موجودیت خود دفاع کرده اند.

مردم کردستان خواستار این هستندهمه احزاب کردی رهبری جنبش مردم کرد را بر عهده گیرند مردم کردستان در طی چندسال اخیر در اعتصابات و نارضایتی هایی که نشان دادند از احزاب خواستند که در طی این دوره از مبارزات با آنها همکاری داشته باشند.

همکاری احزاب می تواند گامی باشد به سمت ایجاد یک پلاتفرم مشترک برای رسیدن به هدفی بالا و متعالی و همان آزادی کردستان است.

با توجه به شرایط به وجود آمده در ایران و خواسته های مردم کردستان احزاب کرد در ۱۹دی ماه ۱۳۹۶ به پایه گذاری یک مرکز همکاری توافق کردند مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در دومین نشست پنج جریان سیاسی مزبور در روز ۳۰دی ماه۱۳۹۶ تشکیل شد و آغاز به کار خود را رسماً اعلام کرد.

این مرکز از ابتدای تشکیل آن جلسات فراوانی را ترتیب داده اند و در این نشست ها مسایل و موارد گوناگونی در ارتباط با روند کار احزاب و جنبش کرد در ایران مورد بحث و گفتگو قرار داده اند و اهداف مشترکی را را در ۲۲ آذر ۱۳۹۷ به تصویب رساند واین مرکز در راستای تحقق آنها تلاش می کند.

یکی از اهداف کلی آن دستیابی ملت کرد به کلیه حقوق سیاسی و ملی خود در چهارچوب ایرانی دموکرتیک ، سکولار و فدرال است که حقوق ملت ها و اقلیت های مذهبی و حقوق شهروندی آن را بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشتر تامین می نماید .

در اینجا این سوال پیش می آید که آیا در آینده حکومتی فدرال به وجود می آید؟ و اگر زمانی حکومت فدرال به وجود آمد آیا کلیه حقوق کردها در چهارچوب حکومت فدرال به کرد ها داده می شود یا دولت روی کار آمده از دادن حقوق کامل خود داری کرده و دوبار کرد ها در وضعیت کنونی قرار می گیرند؟ آیا این اعتلاف به گونه ای سامان داده شود که در دوران آشفتگی بعد از تغییر رژیم در ایران همه مردم بتوانند حرف خود را بزنند. ایرانی جدید در چهارچوب ایرانی فدرال می تواند تقسیم بندی های کشوری جدیدی را به وجود آورد و این تقسیم بندی فدرالی تحت عنوان تقسیم بندی فرهنگ و زبان مشترک باشد.وتقسیم بندی جغرافیایی را مد نظر قرار ندهند زیرا اکثریت احزاب کردی تقسیمات کنونی کردستان ایران را فقط شامل یک پنجم مناطقی که باید در تقسیم بندی نظام فدرالی شامل شودرا در بر می گیرد که این مرز بندی با توجه به ظوابط مشخص باید صورت گیرد که دراین تقسیمات بسیاری از شهر های کردی که در آنها قومیت های دیگری وجود دارند را در بر می گیرد و طبق اصل کلی مرکز همکاری احزاب کلیه حقوق این قومیت ها واقلیت های مذهبی و حقوق شهروندی آنان بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد تا دوباره واقعه ای مانند آنچه در گذشته در شهر نقده بین کردها و ترک ها و جنگ داخلی که روی داد به وقوع نپیوندد.

یکی دیگر از اصولی که مرکز همکاری احزاب کردستان بر سر آن توافق کرده و آن را به عنوان یک اصل کلی قرارداده اند مسأله زن و مبارزات زن در راستای برابری جنسیتی با مردان در تمام زمینه ها است و تلاش خواهند کرد که زمینه ی مشارکت هرچه بیشتر و فعالتر زنان در این مبارزات را فراهم کنند اما ایرادی که در اینجا بر این مرکز وارد است این است که چرا تا به حال مرکز همکاری زنان احزاب کردستان در چهارچوب کلی مرکز همکاری احزاب به وجود نیامده است که در آن زنان همه احزاب کردی باهم همکاری داشته باشند و این مرکز همکاری زنان می تواند نماینده کلیه زنان این حزب ها بوده و خواسته های آنان را در راستای حقوق برابر زن و مرد بیان کند و یکی دیگر از ایراد این مرکز این است که چرا در جریان نشست ها فقط مردان وجود دارند و زنانی در صف آنها نیستند؟

یکی دیگر از اصولی که این مرکز بر آن توافق کردند هماهنگی با کلیه ی جنبش های دموکراسی خواهانه در ایران هستند و خواستار ارتباط میان جنبش کرد با سایر جنبش های دیگری که در ایران به وجود آمده است و حمایت خود را از اپوزسیون ایرانی که علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند اعلام کردند و در طی نشست های این احزاب و در بیانیه های مشترک خود خواستار حمایت جامعه ی بین الملل از خواسته های بر حق مردم هستند و حمایت خود را از اعتراضات و اعتصابات سراسری ایران برپا می شود اعلام کرده اند مبنای این مرکز همکاری با کلیه نیرو ها و جریان های سراسری در ایران است که درآینده ایران جدید به رسمیت شناخته میشوند.این مرکز خواستار به رسمیت شناختن ملت ها به ویژه ملت کرد و تعهد به دموکراسی است بزرگترین دستاوردی که احزاب کردی از به وجود آوردن این مرکز به دست آورده اند این است که باوجود اختلاف های فراوان و تفاوت های که در بطن این حزب ها وجود دارد و همچنین احزابی که زمانی قادر نبودند که در کنار هم باشند و حتی از آوردن نام همدیگر امتناع می کردند امروزه در یک محل جمع شده و بر سر مسایل اساسی کرد و کردستان بحث کرده و توافق هایی را انجام داده اند و بیانیه های مشترکی را در این زمینه صادر کرده اند اما سوالی که برای اکثر مردم کرد پیش می آید این است که این اتحاد تا چه زمانی و چگونه ادامه خواهد داشت آیا مشکلات و مسایلی که بین احزاب کردستان عراق وجود داشت در بین احزاب ایرانی نیز ایجاد خواهد شد ؟

آیا این اختلاف ها که در میان احزاب وجود داشت مانع از این نمی شود که نتوانند حقوق کرد را به دست آورند و بر سر کرسی قدرت دچار اختلاف های شدیدی شده و جنگ های داخلی در کردستان ایران به وجود آید؟
آیا این احزاب می توانند با توجه به شرایط اقتصادی که هر یک از آنها دارند و عدم پشتیبانی مالی به یک ارتش منسجم با امکانات ویژه دسترسی پیدا کنند؟

یا کشورهای ابر قدرت همچون آمریکا و اسراییل خواستار حمایت از این احزاب هستند؟

و اگر قرار باشد از این احزاب پشتیبانی کنند این مرکز این پشتیبانی و حمایت را قبول می کند و تا چه اندازه به این ابر قدرت ها اجازه دخالت می دهد؟
هرچند وجود اختلافی که در بحث ایران فدرال و درست کردن کردستان در چهارچوب ایران فدرال و سکولار وجود داشت باعث شد که حزب خبات از این مرکز خارج شده و طی بیانیه ای از ادامه همکاری با این مرکز خود داری کرده است .

ایراد دیگری که بر این مرکز وارد شده است این است که این نشست ها فقط به صورت صادر شدن بیانه بوده است و تا حالا نتوانسته اند جبه مشترکی تشکیل بدهند و نیروی مشترک (ارتش ملی کرد) و قانون مشترکی را به وجود بیاورند.

نتیجه گیری :مدت یک سال است که از عمر مرکز همکاری احزاب می گذرد و در طی این مدت تنها شاهد صدور بیانیه ها بودیم و هیچ گونه فعالیت عملی دیده نشده است و وجود اختلاف ها و تفاوتی که در بین احزاب وجود داشته باعث شده است که برخی از احزاب مانند حزب خبات از ادامه همکاری سر باز زند.

همچنین میزان نفوذی که این مرکز میان مردم کردستان دارد معلوم نیست و برای آینده این همکاری ها برنامه های مشخصی وجود ندارد و بزرگترین دستاورد این مرکز تنها این است که توانسته اند احزاب را در یک جا و زیر یک سقف جمع کنند.

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.