یک عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد

روز دوشنبه ششم مردادماه، هادی محمدزاده، عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز جهت اجرای حکم به زندان این شهرستان انتقال یافت.

آبان‌ماه ٩٨، دادسرای عمومی و انقلاب سقز، فایق یوسفی و هادی محمدزاده، دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" را به حبس محکوم کرده بود.

براساس حکم صادره، این دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه" متهم و فایق یوسفی به ده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت و هادی محمدزاده به هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم شده بودند.

این دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز در دادگاه از اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" تبرئه شده بودند.

این دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز، تیرماه سال ٩٨ توسط نیروهای امنیتی به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت شده بودند.