دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز به حبس محکوم شدند

آژانس کُردپا: دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز از سوی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به زندان محکوم شدند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، دادسرای عمومی و انقلاب سقز دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" به نام‌های "فایق یوسفی و هادی محمدزاده" را به حبس محکوم کرد.

براساس حکم صادره، این دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه" متهم و فایق یوسفی به ده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت و هادی محمدزاده به هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم شدند.

این دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز در دادگاه از اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" تبرئه گردیدند.

این دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز، تیرماه سال جاری توسط نیروهای اطلاعاتی به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت شده بودند.