انتقال فرهاد موسی‌پور به زندان مرکزی ارومیه

امروز شنبه دوم اسفندماه، فرهاد موسی‌پور، اهل شهر ربط سردشت از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

این شهروند روز شنبه بیست و پنجم بهمن‌ماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به بند زندانیان سیاسی زندان این شهر منتقل و سپس روز دوشنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه برای بازجویی مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه بازگردانده شد.

روز شنبه بیستم دی‌ماه، فرهاد موسی‌پور به همراه برادرش فریدون موسی‌پور و بهمن یوسف‌زاده در شهر ربط سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

فرهاد موسی‌پور، دبیر زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی "ڕێزمان" می‌باشد.