انتقال دو شهروند پس از اتمام بازجویی به زندان ارومیه

روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه، دو شهروند به نام‌های "خالد اسماعیلی" اهل نقده و "نادر مهری" اهل ارومیه پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

این دو شهروند که در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه به سر می‌برند، طی مدت بازداشت از "دسترسی به وکیل" و "ملاقات با خانواده" محروم بوده‌اند.

اتهام مطروحه علیه این دو شهروند "همکاری با گروه‌‌های مذهبی" اعلام شده است.

این افراد روز جمعه بیست و هفتم فروردین‌ماه بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.