آمریکا هنوز مهد دمکراسی است

شاهو دیواندره‌ای

دمکراسی یا همان حکومت مردم بر مردم در ساختار شعار جوابگو نخواهد بود بلکه در واقعیت باید به صورت ملموس در جامعه نمایان گردد به نحوی که در همه ارکان جامعه قابل اشاره باشد. در چند روز قبل هواداران رئیس جمهور فعلی ایلات متحد آمریکا در اقدامی غیرمنتظره به ساختمان مجلس حمله کردند و در این اقدام چند نفر از معترضین در ازدیاد جمعیت کشته شدند و دیگر کسی نیامد از تن زخمی، بدن ناقص و دسیسه دشمن حرفی بیان بدارد.

١- در اقدام هواداران آقای ترامپ، شهروندی آمریکائی بر صندلی ریاست مجلس نشست، سلفی گرفت و عکس را هم منتشر نمود در این اقدام نه اینترنت قطع شده، نه نیروهای ویژه با گاز اشک آور و ... به معترضین حمله کردند و نه ترامپ هم در جلوی تلویزیون ظاهر شد که بگوید این دسیسه دشمن است. نه تلگرام از دسترس خارج شد و نه اینکه چهارچوب فرستادن پیام کوتاه بهم ریخت و ارتباطات قطع گردد.

٢- در بلا مسلمانان مردم به گرانی که رئیس دولتش در فرمایشات کبیره خود از عدم اطلاع از گرانی حرف زد، معترض شدند. در این اقدام اینترنت قطع شد، داستان دسیسه شروع شد. نمایندگان مجلس با کدخدا بیعت کردند. کدخدا از حضور دشمن گفت و.... اگر کسی به دفتر ریاست مجلس میرفت و بر صندلی سبز رنگ آقای نماینده کدخدا می‌نشست؟ حتما از شخص ساپورت شده اسرائیل دست پرورده آمریکا و از همه مهم‌تر مخالف کدخدا بوده است.

٣- در اعتراضات آمریکا نقش همیشه جاوید و ماندار سربازان گمنام کدخدا نمایان بود چون با گذشت نزدیک به سه روز هنوز کسی را برای اعترافات تلویزیونی نیاورده‌اند. اما در بلاد مسلمانان که دشمن ستون ماندگاریش است در همان روز اول اعترافات تلویزیونی پخش می‌شود و جای دست که هیچ جای پای کشورهای غربی و اسرائیل هم ظاهر می‌شود.

٤- ایالات متحده آمریکا در هر شرایط مهد دمکراسی است و با حضور امثال ترامپ در بدنه این دمکراسی آسیبی وارد نمی‌شود. در بلاد مسلمانان ما منتخب کدخدا را داشتیم که در هاله نور زندگی می‌کرد و در پایان دزد شد پس وقتی از کسی نقد می‌فرمائیم کمی همه به گذشته خود نگاهی بیندازیم.

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.