افشار فتحی از زندان مرکزی سنندج به مرخصی اعزام شد

طی روزهای اخیر، افشار فتحی، فعال مدنی اهل روستای "تنگیسر" از توابع منطقه ژاورود از زندان مرکزی سنندج به مرخصی اعزام شده است.

روز شنبه نوزدهم مهرماه، این فعال مدنی جهت اجرای حکم به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت.

شهریورماه ٩٨، این جوان کُرد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "سعیدی" به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

افشار فتحی به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به پنج سال حبس تعزیری محکوم و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال مدنی در دادگاه تجدیدنظر سنندج از اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" تبرئه و حکم یکسال حبس وی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" تأیید شده بود.

این جوان اواسط اسفندماه سال ٩٧ به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه هفتم فروردین‌ماه ٩٨ با قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.