آزادی یک شهروند کامیارانی با قرار وثیقه

روز یکشنبه دوم شهریورماه، یک فعال مدنی کُرد به نام "فریاد عبدی" اهل کامیاران با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی به شیوه موقت تا برگزاری جلسه دادگاهی آزاد شد.

این فعال مدنی روز چهارشنبه هشتم مردادماه بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

این شهروند کامیارانی طی مدت بازداشت از "تماس تلفنی با خانواده و دسترسی به وکیل" محروم بوده است.

تاکنون اطلاع دقیقی از اتهامات مطروحه علیه این فعال مدنی به دست نیامده است.