بازداشت یک شهروند کامیارانی توسط نیروهای امنیتی

روز چهارشنبه هشتم مردادماه، نیروهای امنیتی یک فعال مدنی به نام "فریاد عبدی" اهل کامیاران را بازداشت کردند.

بازداشت این شهروند بدون ارائه مجوز قانونی صورت گرفته و سپس برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.

فرهاد عبدی در کتابفروشی خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

این فعال مدنی تاکنون از "تماس تلفنی با خانواده و دسترسی به وکیل" محروم بوده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت این شهروند کامیارانی اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.