مادران دادخواه کردستان؛ کل «رژیم» محکوم است و در انتخابات نمایشی شرکت نمی‌کنیم

20:08 - 6 تیر 1403

جمعی از مادران دادخواه کردستان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تحریم انتخابات ریاست جمهوری، اذعان کرده‌اند نامزدهای «رژیم» خود مسئول و شریک جنایات و کشتار حکومت هستند.

این گروه از مادران گفته‌اند‌؛ ما تا زمان محاکمه و مجازات قاتلین فرزندانمان دست از دادخواهی برنمی‌داریم و کل «رژیم» را محکوم کرده و در هیچ انتخابات نمایشی شرکت نمی‌کنیم.

متن کامل بیانیه با اسامی ۲۴ تن از خانواده جانباختگان به دست جمهوری اسلامی؛

 مردم شریف کوردستان و مردم آزادیخواە ایران

ما به‌عنوان جمعی از مادران دادخواە و عدالتخواه، سیرک نمایشی ریاست جمهوری ایران را تحریم خواهیم کرد.

رژیم حاکم بر ایران در سال‌های اخیر هزاران خانواده را با اعدام و شلیک مستقیم داغدار کردە است، هزاران پسر و دختر جوان ما به دلیل اعتراض به نابرابری، بیکاری، ظلم و فقدان آزادی اعدام و در خیابان‌ها با شلیک مستقیم کشتە شده‌اند. اما در آستانه انتخابات نمایشی، نامزدهای رژیم که خود مسئول و شریک جنایات رژیم هستند، از آزادی و بهبود وضعیت کنونی صحبت می‌کنند.

ما به‌عنوان مادران دادخواە کوردستان تا زمانی که به حق خود در محاکمه و مجازات جنایتکارانی که فرزندانمان را بی‌گناه بە جوغە اعدام و گلولە بستن، دست نیابیم، از عدالتخواهی دست برنخواهیم داشت.

ما رژیم حاکم بر ایران را به طور کلی محکوم می‌کنیم و در هیچ به اصطلاح انتخابات نمایشی شرکت نخواهیم کرد.

زنده باد جنبش دادخواهی

جمعی از مادران دادخواە کوردستان

۱_ دایە شریفه، مادر جانباختە رامین حسین پناهی

۲_ آرزو حسینی، مادر جانباختە هومن عبداللهی

۳_ دایە خدیجە «خەجێ»، مادر جانباختە حامد سیف پناهی

۳_ سحر زندی، مادر جانباختە آریان خوشگوار

۵_ فانوس شریفی، مادر جانباختە شاهو بهمنی

۶_کلثوم شاهویسی، مادر آرام حبیبی

۷_دایە خرامان، مادر بزرگ سارینا ساعدی

۸_دایە صاحبە ویسی، مادر جانباختە پیمان منبری

۹_افسانە یوسفی، مادر جانباختە پژمان فاتحی

۱۰_عظیمە حسن‌زاده،مادر جانباختە محمد حسن‌زاده

۱۱_نگار رسولی، مادر جانباختە امید حسنی

۱۲_مادر جانباختە محسن نیازی

۱۳_فاطمە حکیمی، مادر جانباختە عیسی بیگلری

۱۴_نسرین احمدی، مادر جانباختە زانیار اللەمرادی

۱۵_خانوادە جانباختە حمید گلی

۱۷_دایە ملیحە ابراهیمی، مادر جانباختە سامان ابراهیمی

۱۷_دایە مرضیە، صادقی مادر جانباختە هیوا صادقی

۱۸_دایە افسانە، مادر جانباختە ابراهیم لطف اللهی

۱۹_دایه نرگس، مادر جانباختە علی حیدریان

۲۰_دایە سلطنە، مادر جانباختە فرزاد کمانگر

۲۱_دایە مرضیە رضایی، مادر جانباختە محسن نیازی

۲۲_دایە نقشینە، مادر جانباختە شادمان احمدی

۲۳_دایە نظیفە، مادر جانباختە رضا لطفی

۲۴_دایه ایران، همسر جانباخته حبیب فتحی