مرتضی صیدی، فعال کارگری به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد

21:02 - 2 تیر 1403

مرتضی صیدی، فعال کارگری اهل شهرستان کامیاران توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به ریاست قاضی «بهرام پناهی» به اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد.

این حکم روز شنبه ٢ تیر ١٤٠٣ به صورت رسمی به این فعال کارگری ابلاغ شده است.

رأی صادره علیه این فعال کارگری حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

روز چهار‌شنبه ٦ اردیبهشت‌ ١٤٠٢، جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی صیدی به همراه وکیلش در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برگزار شد.

روز دوشنبه ١٩ اردیبهشت‌ ١٤٠١، آقای صیدی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

مرتضی صیدی روز جمعه ٢٦ فروردین‌ ١٤٠١ به همراه چند فعال کارگری دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.