کردستان؛ کشته‌شدن ۱۷ کولبر طی ۷۰ روز

11:07 - 9 خرداد 1403

از ابتدای سال ۱۴۰۳ مجموع ۹۸ کولبر در کردستان ایران کشته و زخمی شده‌اند. از این میان ۱۷ کولبر جان خود را از دست داده‌اند. همچنین ۶ تن از این کولبران زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

۱۱ تن از این کولبران براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی، ۲ کولبر در نتیجه سرمازدگی، ۳ کولبر درپی سقوط از ارتفاع به‌ دنبال تعقیب و گریز نیروهای نظامی و یک کولبر درپی سکته قلبی زیر فشار کولبری جان باخت.

لازم به‌ذکر است، بیشترین میزان کشتار کولبران در مرزهای نوسود و بانه است. از این میان ۴۴٪ کولبران در مرز نوسود، ۲۱٪ کولبران در مرز بانه، ۱۵٪ درصد کولبران در مرز هورامان، ۸٪ کولبران در مرز مریوان، ۶٪ کولبران در مرز سردشت و ۴٪ کولبران در مرز سقز کشته و زخمی شده‌اند. 

براساس نمودار آماری کُردپا، این تعداد کشته و زخمی‌شدن کولبران طی ۷۰ روز، بالاترین میزان کشتار کولبران طی ۱۳ سال گذشته شمسی بوده است.

جزییات ۱۷ کولبر کشته‌شده طی ۷۰ روز اول سال ۱۴۰۳؛

۴ فروردین ۱۴۰۳؛ پیمان احمدی، ۳۵ ساله، اهل جوانرود، متأهل و دارای فرزند با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز نوسود کشته شد.

۵ فرودین ۱۴۰۳؛ محمدبایر محمدی، ۴۸ ساله، اهل جوانرود، متأهل و دارای فرزند، در نتیجه ایست قلبی زیر فشار کولبری در مرز نوسود جان باخت.

۵ فرودین ۱۴۰۳؛ سوران عبدی، ۲۲ ساله، اهل بانه،  متأهل و دارای فرزند، براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز بانه کشته شد.

۵ فرودین ۱۴۰۳؛ هستیار عبدالکریمی، ۱۵ ساله و اهل دیواندره، براثر سرمازدگی در مرز سقز جان خود را از دست داد.

۸ فرودین ۱۴۰۳؛ سعید سلوسی، ۳۳ ساله، اهل پیرانشهر متأهل و دارای فرزند، در نتیجه سرمازدگی در مرز پیرانشهر جان باخت.

۹ فرودین ۱۴۰۳؛ ابوبکر ماخوذی‌فرد، اهل سردشت، متأهل و دارای فرزند، براثر سقوط از ارتفاعات در نتیجه تعقیب و گریز نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی سردشت جان باخت.

۹ فروردین ۱۴۰۳؛ شورش شکری، اهل مریوان، براثر سقوط از ارتفاع در نتیجه تعقیب و گریز نیروهای نظامی در ارتفاعات ژالانه هورامان جان باخت.

۲۵ فروردین ۱۴۰۳؛ مهرداد عبدالله‌زاده اهل سردشت، براثر سقوط از ارتفاع در نتیجه تعقیب و گریز نیروهای نظامی جان خود را از دست داد. أ

۲۵ فروردین ۱۴۰۳؛‌ امید سعیدی، ۴۰ ساله و اهل دهگلان، براثر شلیک نیروهای نظامی در مرز بسطام سقز جان خود را از دست داد.

۲۹ فروردین ۱۴۰۳؛ سیوان دست‌افکن، اهل مریوان، متأهل و دارای فرزند، براثر شلیک نیروهای نظامی در مرز تته هورامان جان خود را از دست داد.

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳؛ شوانه احمدپور، ۳۴ ساله، اهل بانه، متأهل و دارای یک فرزند، براثر شلیک نیروهای نظامی در مرز بانه کشته شد.

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳؛  هیمن احمدی، ۴۵ ساله، اهل سقز، متأهل و دارای ۲ فرزند، در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز بسطام سقز کشته شد.

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳؛  جلال سهرابی، ۴۰ ساله، اهل بانه، متأهل و دارای ۲ فرزند، در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز بانه کشته شد.

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳؛  عطا رستم‌پور، ۴۰ ساله، اهل سقز، متأهل و دارای ۲ فرزند، براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز هنگه‌ژال بانه جان باخت.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳؛ سالار احمدی، ۲۳ ساله و اهل سردشت، در نتیجه شلیک گلوله دوشکا در مرز سردشت جان خود را از دست داد.

 ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳؛ واحد قادرپور، اهل سقز، متأهل و دارای فرزند، براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز بانه کشته شد.

۸ خرداد ۱۴۰۳؛ سینا رسول‌زاده، ۱۹ ساله و اهل سردشت، درنتیجه شلیک نیروهای نظامی در مرز سرتزین بانه جان خود را از دست داد.

با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری کُردپا، طی ۱۳ سال گذشته شمسی (۱۳۹۰-۱۴۰۲) مجموع ۲۴۶۳ کولبر در کردستان ایران کشته و زخمی شده‌اند. بیش از ۷۴٪ کولبران با شلیک گلوله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و زخمی شده‌اند. همچنین ۶۴ تن از کولبران زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده