سردشت؛ روایتی از شلیک ۱۳ گلوله ساچمه‌ای به آکو معروفی‌آذر، از زخمی‌شدگان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی و احتمال از دست دادن بینایی چشم

00:43 - 29 دی 1402

شامگاه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱، در سومین روز از خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی، آکو معروفی‌آذر، اهل سردشت در جریان اعتراضات مردمی این شهر هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار می‌گیرد و از ناحیه سر و گردن به‌شدت زخمی‌ می‌شود. 

کُردپا  کە بە صورت اختصاصی روایت زخمی و کشته‌شدگان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی را مستند می‌کند، این‌بار در گفت‌وگو با «آکو معروفی‌آذر»، شهروند ۲۸ ساله اهل سردشت به نحوه زخمی شدن او در جریان اعتراضات مردمی این شهر پرداخته است.

آقای معروفی‌آذر در نتیجه شلیک ۱۳ گلوله ساچمه‌ای به ناحیه سر، سینه، دست و چشم راست؛ سه بار تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد، با این وجود به‌ دلیل شلیک به نقاط حساس چشمش، هنوز نیاز به عمل جراحی برای خارج کردن ساچمه دارد، در غیر این صورت احتمال از دست‌رفتن بینایی چشمش بالاست.

از دیگر سو، این معترض زخمی‌شده، طی یک سال گذشته به‌ دلیل فشار نهادهای امنیتی مخفی زندگی کرده و در نهایت به ‌دنبال ممنوالخروجی و تحت تعقیب قرار گرفتن مجبور به ترک ایران شده است.

زخمی‌شدن آکو معروفی‌آذر با شلیک ۱۳ گلوله ساچمه‌ای به  ناحیه سینه، صورت و چشم؛

شامگاه ۳۰  شهریورماه ۱۴۰۱، در سومین روز از خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی و ادامه اعتراضات مردمی به قتل حکومتی ژینا-مهسا امینی، سردشت نیز به اعتراضات سراسری پیوست. آکو معروفی‌آذر یکی از معترضین این شهر بود که نقش فعالی را در اعتراضات برعهده داشت و بر اثر شلیک نیروهای سرکوب نیز به ‌شدت زخمی می‌شود.

این معترض آسیب‌دیده در خصوص شرکت در اعتراضات و نحوه زخمی‌شدنش به کُردپا می‌گوید؛ در جریان اعتراضات پیشروی معترضین را برعهده گرفتم. اعتراضات مردمی در سردشت سریعا با دخالت و شلیک گلوله نیروهای سرکوب مواجه شد، من نیز یکی از زخمی‌شدگان بودم. نیروهای سرکوبگر_حکومتی مستقر در پاسگاە «بریسو» از فاصلە ٣٠ متری با اسلحە شکاری تاپر به سمت ما در بازارچە «گلزار» شلیک کردند و من در نتیجه شلیک ۱۳ گلوله ساچمه‌ای از ناحیە سر، سینە، دست و چشم راستم به ‌شدت زخمی شدم.

آقای معروفی‌آذر پس از زخمی شدن، توسط مردم به مکان امنی منتقل می‌شود و از بیم بازداشت از مراجعه به بیمارستان سردشت جهت مداوای پزشکی خودداری می‌کند.

مراجعه به بیمارستان "نیکوکاری" تبریز به‌دلیل شدت جراحات؛

آکو معروفی‌آذر در مکان امنی که به آنجا منتقل شده بود، توسط دوستانش به‌ صورت سطحی مداوا می‌شود، اما به ‌دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان «نیکوکاری» تبریز مراجعه می‌کند.

آقای معروفی‌آذر در این خصوص به کُردپا می‌گوید؛ در بیمارستان «نیکوکاری» تبریز از بیم بازداشت به پزشک اعلام کردم به‌دلیل برخورد یک "شئی تیز" دچار این حادثه شدەام و پزشک گفت نگران نباش، ما ساچمەها را از چشمت خارج می‌کنیم. اما همچنان بیم بازداشت داشتم و بە یک پزشک عمومی در تبریز مراجعە کردم، ولی بە دلیل نبود امکانات و تخصص لازم برای انجام عمل جراحی و خارج کردن ساچمەها، مجبور شدم دوبارە بە بیمارستان «نیکوکاری» تبریز مراجعه کنم.

احتمال از دست دادن بینایی چشم راست درصورت انجام نگرفتن عمل جراحی؛

در بیمارستان «نیکوکاری» تبریز با تلاش پزشکان تعدادی از ساچمەها از بدن این معترض آسیب‌دیده خارج می‌شود، اما هنوز در نواحی سر، دست و چشم او تعداد چهار ساچمە باقی مانده‌اند.

آقای معروفی‌آذر در این رابطه می‌گوید؛ در بیمارستان «نیکوکاری» سە‌بار تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتم، اما هنوز تعداد دو ساچمه به‌دلیل حساس‌ بودن نقطه شلیک ساچمه‌ها در پشت چشم راستم باقی ‌مانده‌اند. به‌همین دلیل پزشکان از مواد چسپ «سلیکون» در پشت چشمم استفادە کردە‌اند تا ساچمەها منجر به پارگی «شبکیە» نشوند.

در حال حاضر چشم راست آقای معروفی‌آذر به عمل جراحی فوری نیاز دارد و اگر این عمل صورت نگیرد احتمال از دست دادن بینایی چشم راست او بسیار بالاست.

تلاش و فشار نیروهای حکومتی بر زخمی‌شدگان جهت مصاحبه با رسانه‌های حکومتی؛

در مدت زمانی که آکو معروفی‌آذر در بیمارستان «نیکوکاری» تبریز تحت عمل جراحی چشم قرار گرفته، نیروهای حکومتی به‌ منظور مصاحبه با زخمی‌شدگان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی با مراجعه به بیمارستان آنها را برای مصاحبه تحت فشار قرار می‌دهند.

این معترض بستری‌شده در بیمارستان «نیکوکاری» در این خصوص به کُردپا می‌گوید؛ در مدت زمانی که من بە همراە شمار زیادی از شهروندان زخمی‌شدە اعتراضات در بیمارستان نیکوکاری بستری بودیم؛ نیروهای حکومتی با مراجعه به بیمارستان خواستار مصاحبه ما با تلویزیون‌های حکومتی شدند، آنها می‌خواستند ما را مجبور کنند که بگویم توسط نیروهای «داعش» مورد اصابت گلولە قرار گرفته‌ایم. اما ما این درخواست را قویا رد کرده و آمادە هیچگونە مصاحبە با آنها نشدیم.

آقای معروفی‌آذر در رابطه با زخمی‌شدگان اعتراضات در بیمارستان «نیکوکاری» می‌گوید؛ تعداد زیادی از زخمی‌شدگان اهل شهرستان‌های تهران، بوکان، سقز، تبریز، سردشت و مهاباد بودند.

مخفی‌شدن و خروج ناچاری از ایران در پی احضارهای پی‌درپی، ممنوع‌الخروجی و تحت تعقیب قرار گرفتن؛ 

این معترض ۲۸ پس از زخمی و شناسایی‌شدن به‌صورت مدوام تحت فشار نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد تا جایی که ناچار می‌شود طی یک سال گذشته مخفی زندگی کند.

او در این رابطه به کُردپا می‌گوید؛‌ نهادهای امنیتی پی‌در‌پی با من تماس می‌گرفتند و می‌خواستند خود را به نهادهای امنیتی معرفی کنم. احضار و فشارها تا جایی ادامه داشت که مجبور شدم یک سال گذشتە را در شهر ارومیە و روستاهای حومە بە صورت مخفی زندگی کنم. اما فشارها برای بازداشت من همچنان ادامه داشت و متوجه شدم ممنوع‌الخروج گشته‌ام و تحت تعقیب نیروهای امنیتی هستم؛ به ‌همین دلیل و به ناچار به یکی از کشورهای همسایه پناهنده شدم.

آکو معروفی‌آذر؛

آکو معروفی‌آذر، فرزند مصطفی و آمنە، متولد ٢٨ دی ١٣٧٤ در شهر سردشت است.

او متاهل می‌باشد و دو ماە  قبل از زخمی شدن ازدواج کردە است.

این شهروند کاسبکار بودە است.

تهیە و تنظیم؛ ستار ابراهیمی