سنندج؛ روایتی از قتل حکومتی محمد شریعتی از جانباختگان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی با شلیک گلوله به «نخاع و کبد»

18:39 - 18 دی 1402

۴ آبان ۱۴۰۱ همزمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا_مهسا امینی و پس از برگزاری مراسم بسیار گسترده‌ای در سقز و اعتصابات عمومی در دیگر شهرهای کردستان، اعتراضات مردمی در اکثر شهرهای کردستان و ایران وارد مرحله‌ای جدیدی شد. شهر سنندج نیز که صبح را با اعتصابات آغاز کرده بود نزدیک به ظهر مردم برای ادامه اعتراضات به خیابان آمدند. محمد شریعتی که از آغاز خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی با مردم همراهی کرده بود در روز چهلم قتل حکومتی ژینا نیز به خیابان آمد، اما با شلیک گلوله نیروهای سرکوب کشته شد.

کُردپا  کە بە صورت اختصاصی روایت زخمی و کشته‌شدگان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی را مستند می‌کند، این‌بار به نحوه قتل حکومتی «محمد شریعتی» از جانباختگان اعتراضات مردمی سنندج پرداخته است که در جریان اعتراضات چهلم قتل حکومتی ژینا-مهسا امینی با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و دودزا به ناحیه «نخاع و کبد» کشته شد.

شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و دودزا به ناحیه «نخاع و کبد» محمد شریعتی از فاصله ۵۰ متری؛‌

 بە گفتە یک منبع مطلع بە کُردپا؛ مورخه ۴ آبان ۱۴۰۱ مردم سنندج پس از شرکت در مراسم چهلم ژینا-مهسا امینی، مجددا اعتراضات خود را در خیابان‌ها از سر گرفتند. خیابان‌های بلوار «دکتر حسینی» یکی از نقاط مردمی اعتراضات بود که با تیراندازی نیروهای سرکوبگر-حکومتی به سوی مردم به خشونت کشیده شد. «محمد شریعتی» از جانباختگان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی نیز یکی از معترضانی بود که در نتیجه شلیک گلوله نیروهای سرکوب از ناحیە «نخاع و کبد» به‌ شدت زخمی شد.

منبع آگاه کُردپا در خصوص نحوه شلیک به محمد شریعتی می‌گوید؛ رأس ساعت ۱۲ ظهر «محمد» در یکی از پیادەروی‌های بلوار «دکتر حسینی»  هدف شلیک گلوله‌های ساچمەای و دودزای نیروهای سرکوبگر سپاه از فاصله نزدیک به ۵۰ متری قرار می‌گیرد و به ‌علت برخورد گلوله به وسط نخاع به ‌شدت زخمی می‌شود.

کشته‌شدن محمد شریعتی نیم ساعت پس از زخمی‌شدن و به گروگان‌ گرفتن پیکر او توسط نیروهای سپاه؛

پس از زخمی شدن محمد شریعتی مردم نتوانسته بودند او را از محل حادثه دور کنند، به ‌همین دلیل این معترض ۳۳ ساله با جراحات و خونریزی شدید به دست نیروهای سرکوب می‌افتد. این نیروها با بازداشت آقای شریعتی اقدام به انتقالش به بیمارستان «کوثر» سنندج می‌کنند، اما پس از نیم ساعت و جلوی درب بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

 پیکر محمد شریعتی پس از جان باختن توسط نیروهای سرکوبگر سپاه بە پزشکی قانونی سنندج منتقل می‌شود. نیروهای سرکوب پیکر این معترض کشته‌شده را به مدت چندین ساعت در پزشکی قانونی به گروگان می‌گیرند و خانواده را به ‌شدت تهدید می‌کنند که پیکر باید شبانه و بدون حضور مردم به خاک سپرده شود. به گفته منبع مطلع کُردپا در این خصوص؛ پیکر آقای شریعتی نزدیک به ساعت دو نصفه شب ۵ آبان ۱۴۰۱، بدون شرکت مردم و تنها با حضور پدر خانواده در جو کاملا شدید امنیتی به خاک سپرده شد.

در برگە پزشک قانونی علت مرگ آقای شریعتی «برخورد اجسام سخت یا تیز» عنوان شده است.

بخشداری سنندج با گرفتن تعهد کتبی از پدر محمد شریعتی، پیکر او را پس از گروگانگیری به خانواده تحویل می‌دهند؛

جزییات بیشتر از یک منبع مطلع به کُردپا در جریان گروگانگیری پیکر محمد شریعتی توسط نیروهای سپاه نشان می‌دهد؛ پس از آنکه پدر محمد شریعتی با وجود پیگیری‌های مکرر از تحویل پیکر گروگان‌گرفته فرزندش در سردخانه سپاه پاسداران سنندج ناامید می‌شود، به سراغ فرماندار و بخشدار می‌رود.

به گفته این منبع آگاه؛ اسداللە شریعتی پدر جانباختە محمد شریعتی، ابتدا ناچارا بە فرمانداری سنندج مراجعه می‌کند و قول مساعد می‌گیرد کە پیکر فرزندش را تحویل بگیرد. سپس ساعت ١٠ شب چهارم آبان‌ماە ١٤٠١، بخشداری سنندج با احضار اسدالله شریعتی و گرفتن تعهد کتبی موافقت می‌کنند که پیکر فرزندش را  به او تحویل دهند.

 خاکسپاری محمد شریعتی توسط نیروهای سرکوبگر_حکومتی و تنها با حضور پدر خانواده؛

پس از آنکه اسدالله شریعتی می‌تواند پیکر گروگان گرفته فرزندش را تحویل بگیرد، جهت شناسایی و تایید هویت پیکر، صورت محمد شریعتی به او نشان داده می‌شود. در ادامه نیروهای امنیتی اجازە خاکسپاری محمد شریعتی را بە خانوادە نمی‌دهند و خود اقدام به خاکسپاری پیکر این جانباخته و تنها با حضور پدر خانواده می‌کنند.

به گفته یک منبع مطلع به کُردپا در این رابطه، در حین خاکسپاری محمد شریعتی، نیروهای امنیتی-سرکوبگر اطراف آرامستان «بهشت محمدی» و  اطراف منزل آقای شریعتی را در سنندج محاصره کردە بودند.

در مراسم ختم، سوم، هفتم و چهلم محمد شریعتی نیز نیروهای امنیتی-سرکوبگر در آرامستان «بهشت محمدی» حضور داشتند و حتی در آرامستان جلوی درب و بالای کوه نیز مستقر شده بودند.

فشارهای نهادهای امنیتی برای ثبت‌نام محمد شریعتی به‌عنوان «شهید جمهوری اسلامی» و رد این درخواست از سوی خانواده؛

در ادامه فشارهای امنیتی به خانواده شریعتی نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند نام «محمد شریعتی» را به عنوان «شهید جمهوری اسلامی» ثبت کنند. اما هنگامی که پدر و عموی محمد شریعتی را جهت ثبت‌نام  فرزندشان در «بنیاد شهید» تحت فشار قرار می‌دهند با مخالفت شدید آنها روبرو می‌شوند.

به گفته یک منبع مطلعِ منبع کردپا؛ آقای شریعتی در پاسخ قول و فشار نهادهای امنیتی گفته بود، خون محمد پسرم حرمت و ارزش دارد و آن را به تمام دارایی‌های دنیا هم نمی‌فروشم. خون پسرم فروشی نیست، حتی اگر بە قیمت جانم تمام شود.

احضار خواهر محمد شریعتی بە قرارگاە امنیتی "شهرامفر" قبل از سالگرد برادرش؛

با نزدیک شدن به سالگرد قتل حکومتی محمد شریعتی، خواهر او به قرارگاە امنیتی شهرامفر در سنندج احضار می‌شود و در خصوص رفتن بر سر مزار جانباختگان سقز همراه دیگر خانواده‌ها مورد بازجویی و فشار برای همکاری با نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد.

به گفته منبع آگاه کُردپا؛‌ اطلاعات قرارگاە شهرامفر سنندج همچنین با نوشتن اسامی و مشخصات همسر و فرزندان خواهر محمد شریعتی بر روی برگەای و گرفتن اثر انگشت از او تعهد می‌گیرند که در مورد این احضار با رسانه‌ها گفت‌وگو نکند.

محمد شریعتی؛

محمد شریعتی متولد پانزدهم دی‌ماە سال ١٣٦٩ در سنندج، فرزند اسداللە و ثویبە است.

وی در کار «صافکاری» مشغول به کار بوده است.

تهیە و تنظیم؛ ستار ابراهیمی