سیوان ابراهیمی، مدرس زبان کُردی و عضو هیأت مدیره انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" به ١١ سال حبس محکوم شد

18:19 - 12 آذر 1402

سیوان ابراهیمی، مدرس زبان کُردی و عضو هیأت مدیره انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "کرمی" به ١١ سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه این مدرس زبان کُردی را به اتهام "تشکیل گروه و دسته‌جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور" به ١٠ سال حبس تعزیری و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

روز شنبه یازدهم آذرماه این حکم به صورت رسمی به آقای ابراهیمی ابلاغ شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات این فعال مدنی در تاریخ دوازدهم آبان‌ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود.

سیوان ابراهیمی مردادماه سالجاری نیز به اتهام "اخلال در نظم عمومی" از سوی شعبه ١٠٦ دادگاه کیفری سنندج به یکسال حبس تعزیری، تبعید به زندان دیزل آباد کرمانشاه و ٤٠ ضربه شلاق محکوم و روز شنبه یازدهم آذرماه، حکم حبس و شلاق این عضو "نوژین" در شعبه ١٢ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تأیید و حکم تبعید وی به زندان دیزل آباد کرمانشاه لغو و باید دوران محکومیت خود را در زندان سنندج سپری کند.

روز دوشنبه بیست و چهارم بهمن‌ماه ١٤٠١، سیوان ابراهیمی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

این مدرس زبان کُردی طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

روز چهارشنبه بیست و هشتم دی‌ماه ١٤٠١، آقای ابراهیمی بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

روز سه‌شنبه سیزدهم دی‌ماه ١٤٠١ نیز، سیوان ابراهیمی در حین پیگیری پرونده همسرش زهرا محمدی در دادگاه انقلاب سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز پنج‌شنبه پانزدهم دی‌ماه ١٤٠١ با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

در همین ارتباط نیز، مهرماه ١٤٠٢، ادریس منبری، عضو هیأت مدیره انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" و سروه پورمحمدی، عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "کرمی" به اتهام "تشکیل گروه و دسته‌جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور" هرکدام به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شدند.