زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوریا جواهری تعیین شد

16:38 - 6 مهر 1402

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوریا جواهری، شهروند متهم به "محاربه" در تاریخ پانزدهم مهرماه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار خواهد شد.

مصطفی احمدیان، وکیل پوریا جواهری در این رابطه اعلام کرده است: "جلسه رسیدگی موکلم پوریا جواهری به اتهام محاربه پانزدهم مهرماه ساعت ١٠ شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج تعیین شده است. تمام ایرادات موضوع مواد ٣٧٨ و ٣٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری به استناد تبصره ماده ٢٩٧ مطرح شده و به قرار بازداشت نیز اعتراض نموده‌ام."

شهریورماه سال جاری، پوریا جواهری، شهروند متهم به "محاربه" از زندان کامیاران به زندان سنندج منتقل و مردادماه سال جاری، مصطفی احمدیان، وکیل پوریا جواهری از ارجاع پرونده موکلش به اتهامات "محاربه از طریق قتل عمدی یکی از پرسنل نظامی، عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ضرب و‌ جرح عمدی چند مأمور نظامی" به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج خبر داد.

پوریا جواهری هشتم آذرماه ١٤٠١ پس از احضار به  اطلاعات پاسداران کامیاران بازداشت و اواخر بهمن‌ماه ١٤٠١ او پس از بیش از دو ماه بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان کامیاران منتقل شده بود.

روز بیست و دوم اسفندماه ١٤٠١، تحت تدابیر شدید امنیتی پوریا جواهری با دست‌بند و پابند به خیابان ١٢ متری کامیاران منتقل و بازجویان امنیتی او را با تهدید مجبور به شرکت در سناریو "شرکت در اعتراضات و شلیک به سوی نیروهای سرکوبگر" کرده‌ بودند.

دی‌ماه ١٤٠١، رئیس کل دادگستری استان کردستان درباره پرونده این شهروند به خبرگزاری "تسنیم" گفته بود: "برای «پوریا جواهری» قرار بازداشت به اتهام محاربه صادر شده و برای این شخص در شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران پرونده تشکیل و وی ضمن حضور در شعبه بازپرسی، به شلیک به سمت مامورین اقرار و اذعان کرده که اسلحه را از فرد دیگری دریافت کرده که آن فرد نیز با دستور قضایی بازداشت شده است."

پوریا جواهری اواخر آذرماه ١٤٠١ در تماسی کوتاه با خانواده از نگهداری خود در یک بازداشتگاه امنیتی سنندج خبر داده بود و زمانی کە از شکنجە و شکستگی یکی از دندەهای قفسە سینە در حین بازجویی صحبت کردە بود، بازجویان تلفن او را قطع کردە بودند.