یک کولبر کُرد با شلیک نیروهای نظامی در مرز نوسود زخمی شد

روز دوشنبه سوم شهریورماه، یک کولبر کُرد به نام "جعفر رمضانی" ٥۰ سالە فرزند محمد اهل ثلاث باباجانی در مرز نوسود بر اثر شلیک نظامیان حکومتی زخمی شد.

این کولبر در این حادثه از ناحیه دست زخمی و جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی منتقل شده است.

در همین رابطه نیز، شامگاه روز شنبه یکم شهریورماه، یک کولبر کُرد به نام "بهروز مرادی" فرزند میرزا اهل "تازه آباد" ثلاث‌ باباجانی بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.