یک کارگر کُرد با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد

روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه، یک کارگر به نام "عطا قیصری" ٢٢ ساله اهل شهر "زرینه هوه تو" در بخش کرفتو شهرستان دیواندره با اقدام به خودکشی جان خود را از دست داد.

این کارگر به دلیل "فقر و تنگدستی" از طریق حلق آویزن کردن به طناب دار به زندگی خود پایان داده است.

عطا قیصری در یک کارگاه شیر در روستای "کسنزان" از توابع بخش کرفتو دیواندره مشغول کار بوده است.