یک وکیل پایه یک دادگستری به چهار سال زندان محکوم گردید

فرهاد محمدی، وکیل پایه یک دادگستری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "سعیدی" به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج اواسط خردادماه سال جاری به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" این حکم را برای این وکیل پایه یک دادگستری صادر کرده است.

فرهاد محمدی به حکم دادگاه بدوی اعتراض و پرونده وی جهت بازبینی به دادگاه تجدیدنظر سنندج ارجاع داده شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری روز چهارشنبه دوازدهم دی‌ماه ٩٧ پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود.

وی چهارم خردادماه ٩٨ پس از اتمام بازجویی به زندان مرکزی سنندج منتقل و هجدهم تیرماه همان سال پس از شش ماه بازداشت با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی به شیوه موقت از بازداشت آزاد شده بود.