یک فعال مدنی کُرد برای اجرای حکم به زندان می‌رود

آژانس کُردپا: یک فعال مدنی کُرد جهت اجرای حکم به زندان مرکزی سنندج می‌رود.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، یک فعال مدنی کُرد اهل سنندج به نام \"محمدصدیق رستمی\" فرزند سعید بایستی روز شنبه بیست و دوم تیرماه جهت اجرای حکم راهی زندان مرکزی سنندج شود.

این فعال مدنی به اتهام \"توهین به رهبری\" از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.

حکم دادگاه بدوی با اعتراض وکیل پرونده محمدصدیق رستمی در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر سنندج به سه ماه و یک روز کاهش یافت.

یکم مهرماه سال ٩٧، برگه احضاریه دادگاه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام \"توهین به رهبری\" برای این فعال مدنی ارسال شده بود.