یک فعال محیط زیست کُرد به شش سال حبس تعزیری محکوم شد

شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو اشنویه یک فعال محیط زیست کُرد به نام "رشید ناصرزاده" فرزند فتاح را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد.

دادگاه این فعال محیط زیست را به "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های معاند و مخالف نظام" متهم کرده است.

دادگاه با استناد به مواد ٥٠٠ و ٦١٠ از فصل تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ و ماده ١٣٤ قانون مجازات ١٣٩٣ این فعال محیط زیست را به اتهام "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور" به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یکسال حبس تعزیری با اجرای مجازات اشد به لحاظ تعدد جرم و با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم کرده است.

صدور این حکم برای این فعال کُرد با استناد به گزارشات اداره اطلاعات اشنویه و ضابطین قضایی دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه بوده است.

این فعال مدنی از اتهام "جاسوسی برای گروه‌های مخالف نظام" با استناد به اصل ٣٧ قانون اساسی و ماده ٤ آیین دادرسی کیفری تبرئه شده است.

این حکم روز پنج‌شنبه هفتم فروردین‌ماه به این رشید ناصر زاده ابلاغ شده است.

این فعال محیط زیست اهل اشنویه، روز سه‌شنبه دوازدهم آذرماه ٩٨، هنگام بازداشت از اقلیم کردستان عراق در جاده پیرانشهر – اشنویه توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود.

رشید ناصرزاده روز پنج‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه همان سال پس از ٤٤ روز بازداشت با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شده بود.